Kinh Nguyện


LỜI CẦU NGUYỆN CHO CÁC GIA ĐÌNH

# Ôi Thiên Chúa, Đấng tạo thành tất cả tình phụ tử  trên trời và dưới đất, Người là Cha, là Tình Yêu  và Sự Sống.

Chúa làm điều đó trên trái đất này, qua Con của Người, Chúa Giêsu Kitô, “sinh bởi một người phụ nữ” và bởi Thánh Thần, nguồn gốc của đức bác ái thần thiêng, mỗi gia đình nhân loại trở thành một thánh cung thực sự của sự sống và tình yêu cho các thế hệ không ngừng đổi mới.

Xin ân sủng của Người hướng những suy nghĩ và hành động của những cặp vợ chồng về lợi ích tốt đẹp nhất cho gia đình của họ và tất cả các gia đình trên thế giới.
Xin cho các thế hệ trẻ tìm thấy trong gia đình sự hỗ trợ vững chắc,

Giúp họ luôn sống nhân bản hơn, lớn lên trong sự thật và tình yêu.

Xin tình yêu được củng cố nhờ ân sủng của bí tích hôn nhân, trở nên mạnh hơn tất cả những yếu đuối và khủng hoảng đôi lúc xy ra trong gia đình.

Sau cùng, chúng con xin Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Gia Na-gia-rét, Cho Giáo Hội có thể thành công, với những hoa quả của sứ vụ, trong gia đình và qua gia đình, nơi tất cả các quốc gia trên trái đất.

Cha là Sự Sống, Chân Lý và Tình Yêu trong sự hiệp nhất với Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

LỜI NGUYỆN ĐẬP TAN NGẪU TƯỢNG

Lạy Chúa, dân Do Thái lập ngẫu tượng
Khi thờ lạy bò vàng lúc vắng mặt Môisê,
người đang đắm mình chiêm niệm Chúa trên núi Sinai.

Nhưng những người khác là chúng con
Chúng con đã nói gì, những người môn đệ của Chúa?
Chúng con không như những kẻ bất trung sao?
Tiền bạc, thuyết thực dụng, tính ham thụ hưởng
việc tìm kiếm đầy ám ảnh về sự nhìn nhận mình …
hay xu hướng gièm pha người khác
để che đậy điểm yếu của mình cách tốt hơn :
Đấy chẳng là những thần tượng tân thời
làm chúng con xa Chúa sao ?

Xin hãy nghe những khẩn cầu của chúng con
bằng lòng tốt vô biên của Chúa :
Hãy chỉ cho chúng con, con đường hoán cải thường xuyên.
Xin ân sủng Chúa giúp chúng con sống tương quan
với chính chúng con và với người thân nhiều hơn nữa.
Vâng, lạy Chúa : xin ít của cải và nhiều liên hệ !
Mong sao biểu ngữ đơn giản này trở thành quy luật sống
sẽ kết hợp chúng con với Chúa nhiều hơn.

                             KINH LOAN BÁO TIN MỪNG

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, Cha yêu thương sáng tạo và cứu độ muôn loài.
Cha đã sai Con Một làm người ở giữa chúng con.
Người đã hy sinh chịu chết và phục sinh, để quy tụ tất cả nhân loại vào Nước Cha.
Cha đã gởi Thánh Thần đến, để xây dựng một cộng đồng nhân loại mới, biết yêu thương và hiệp nhất theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Giờ đây, chúng con cảm tạ Cha, vì hồng ân cứu độ Cha đã thương ban cho chúng con.
Xin Cha thắp lên ngọn lửa tin yêu trong tâm hồn chúng con và dạy chúng con biết chiêm ngắm và bước theo Đức KiTô trên con đường loan báo Tin Mừng cho muôn dân nước.
Xin dạy chúng con luôn biết yêu thương và phục vụ, biết chia sẻ của cải tinh thần và vật chất cho người nghèo khổ và bất hạnh, và biết góp phần vào việc mở mang Nước Cha.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria La Vang, xin Cha làm cho chúng con trở nên những nhân chứng Tin Mừng, hôm nay và mãi mãi. Amen.

The Rosary, a powerful weapon against the devil

01. Joyful Mysteries: (Mầu Nhiệm Vui)

02. Luminous Mysteries: (Mầu Nhiệm Sáng)

03. Sorrowful Mysteries: (Mầu Nhiệm Thương)

04. Glorious Mysteries: (Mầu Nhiệm Mừng)

The Chaplet of Divine Mercy

# Litany of the Sacred Heart of Jesus (Kinh Cầu Trái Tim Chúa Giêsu):

Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Giuse

(Xin quý vị hiệp ý dâng Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Giuse theo như ý nguyện của người xin. Rất cám ơn)
Ngày 10 tháng 3 (ngày thứ nhất)
Các con hãy nhớ lại sự tùng phục toàn vẹn của Người đối với Ý muốn của Thiên Chúa, và các con hãy lấy tinh thần ĐỨC TIN đích thực mà đọc lại lời nguyện: “Lạy Chúa! Xin cho Ý Chúa nên trọn!”. Các con hãy xin Thánh Cả Giuse giúp chúng con đọc lời nguyện này tối đa, cho tất cả mọi người trên thế giới, và cầu nguyện cho họ ngoan thảo vâng theo Ý Chúa.
LờiNguyện:
Kính lạy Thánh Cả Giuse là vị quản gia trung tín của Thiên Chúa, xin cầu bầu cho chúng con và cho mọi người trên thế giới biết noi gương của Người – để biết tuân phục trọn vẹn theo ý muốn của Thiên Chúa – hòng cho mọi việc trên trời cũng như dưới đất được hoàn tất theo Thánh ý của Chúa Cha mà thôi.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, và 1 Kinh Sáng Danh)
Ngày 11 tháng 3 (ngày thứ hai)
Các con hãy nhớ Người yêu việc làm như thế nào, khiến Người đã trở thành gương mẫu mọi người lao động. Các con hãy cầu nguyện Người cho họ, để họ không bỏ phí những nhọc mệt của việc làm chân tay hay trí óc, nhưng hãy dâng hết lên Chúa Cha, ấy là biến đổi những công sức ấy thành tiền quý giá, nhờ đó họ sẽ xứng đáng được phần thưởng muôn đời.
LờiNguyện:
Kính lạy Thánh Cả Giuse là quan thầy của những người lao động, xin Người cầu bầu cho chúng con và mọi người trên thế giới biết noi gương Người – biết siêng năng và yêu mến công việc của chúng con cũng như luôn biết dâng lên Thiên Chúa những nhọc mệt, vất vả, khó khăn và thử thách do công việc hàng ngày mang lại – như là của lễ hy sinh để đền bù những lỗi lầm mà chúng con đã phạm mất lòng Chúa.
(Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, và 1 kinh Sáng Danh)
Ngày 12 tháng 3 (ngày thứ ba)
Các con hãy nhớ lại sự bình thản của Người những khi gặp khó khăn trên đường đời. Các con hãy cầu nguyện Người cho tất cả những ai buồn phiền chán nản khi gặp khó khăn, xin cho họ được sức mạnh cần thiết và niềm vui trong đau khổ.
LờiNguyện:
Kính lạy Thánh Cả Giuse là Đấng hộ thủ đắc lực của Thiên Chúa, xin giúp chúng con luôn có được một đức tin vững mạnh, để mỗi khi gian nan và cạm bẫy bủa vây trên con đường đời, thì chúng con biết an tâm vững chí phó thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa và tin tưởng vào tình yêu của Chúa một cách tuyệt đối như xưa Người đã tin.
(1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
Ngày 13 tháng 3 (ngày thứ bốn)
Các con hãy nhớ đến sự thinh lặng của Người theo lòng Người ước muốn, nhờ đó Người đã được nghe tiếng Thiên Chúa nói với Người để hướng dẫn Người mọi lúc mọi nơi. Các con hãy cố giữ phần nào sự im lặng nội tâm, và nhờ Người cầu bầu để có được nhân đức tốt đẹp đó, là nhân đức biết im lặng và lắng nghe.
LờiNguyện:
Kính lạy ông Thánh Giuse là Thầy Cả của sự Thinh Lặng Nội Tâm, xin dạy chúng con cũng biết im lặng như Người, nhất là sự thinh lặng trong tâm hồn, ngõ hầu nhờ đó mà chúng con lắng nghe được tiếng Thiên Chúa nói với chúng con để hướng dẫn chúng con mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống của chúng con và sau này.
(1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, và 1 kinh Sáng Danh)
Ngày 14 tháng 3 (ngày thứ năm)
Các con hãy suy gẫm Thánh Giuse giữ đức khiết tịnh lớn lao dường nào, và hoàn hảo biết bao, bằng cách dâng lên Thiên Chúa mỗi tình cảm, mỗi ý nghĩ và mỗi việc làm của Người, lại giữ gìn thân xác và con tim không chút tì ố. Các con hãy cầu nguyện Người cho giới trẻ, họ thường bị thúc đẩy bởi ý muốn kết hôn, mà bỏ quên lề luật Thiên Chúa, nhất là Điều Răn thứ sáu.
LờiNguyện:
Kính lạy Thánh Cả Giuse là Đấng yêu mến sự Trong Sạch, xin Người cầu bầu cho chúng con và mọi người trên thế giới, đặc biệt là cho giới trẻ, biết noi gương Người gìn giữ đức Thanh Tịnh theo như bậc sống của mỗi người, vì thế xin Người luôn canh giữ và giúp chúng con biết xa lánh những dịp tội có thể làm tổn hại tới đức Thanh Tịnh này, để thể xác và linh hồn chúng con được tinh sạch chờ đón ngày Thiên Chúa tái lâm.
(1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
Ngày 15 tháng 3 (Ngày thứ sáu)
Các con hãy suy niệm đức khiêm nhường của Thánh Giuse lớn lao dường nào trước Thiên Chúa, trước tha nhân và đối với chính mình. Mặc dù thuộc dòng hoàng tộc, Người chỉ muốn coi mình như một người thợ tầm thường. Người không đòi hỏi gì cho riêng mình: không tiền bạc, không danh vọng, chỉ sung sướng được hy sinh cho hai Đấng cao cả nhất mà Chúa đã trao phó cho Người. Các con hãy cầu nguyện cho những người cha gia đình, để họ biết theo gương Người trong việc điều khiển gia đình là nền tảng xã hội, đang cần được lành mạnh hóa.
LờiNguyện:
Kính lạy Thánh Cả Giuse là gia chủ của gia đình Thánh Gia khi xưa, xin người hướng dẫn các bậc làm cha mẹ, và các người chủ gia đình, biết noi gương của Người để điều khiển gia đình của họ, nhờ đó xã hội và giáo hội có được những người con ngoan và hữu ích. Xin Người cầu bầu cho chúng con được yêu quí đức Khiêm Nhượng, nhờ đó mà chúng con có thể tiếp tục trưởng thành và thăng tiến trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
(1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
Ngày 16 tháng 3 (ngày thứ bảy)
Các con hãy nhớ lại lòng yêu mến dịu dàng của Người đối với hiền thê Người mà Người cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, và Người còn trọng vọng tôn kính như là Mẹ Thiên Chúa. Người có nhiệm vụ bảo vệ đức Trinh Khiết của Đức Maria, Người đã thực hiện nhiệm vụ đó cách hoàn hảo và trung tín. Các con hãy cầu nguyện cho tất cả các đôi vợ chồng, để họ luôn luôn trung thành giữ các cam kết của họ trong bậc hôn nhân, và để họ có thể chu toàn sứ mệnh của họ trong sự thông cảm và nâng đỡ lẫn nhau.
LờiNguyện:
Kính lạy Thánh Cả Giuse là sứ giả của Tình Yêu, lòng Trung Thành, và sự Hy Sinh, xin cầu bầu cho chúng con và mọi người trên thế giới, nhất là những người được Thiên Chúa kêu gọi vào cuộc sống hôn nhân, để tất cả chúng con đều biết noi gương của Người – biết Yêu Thương và Hy Sinh, thông cảm và nâng đỡ nhau trong đời sống, cũng như biết Trung Thành giữ lời giao kết hôn phối với người bạn đời và với Thiên Chúa.
(1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
Ngày 17 tháng 3 (ngày thứ tám)
Ngày thứ tám, các con hãy nhớ lại hạnh phúc Thánh Giuse lớn lao dường nào khi Người được ẵm bồng Chúa Hài Nhi Giêsu trong tay. Hai Cha Con cùng trao đổi cho nhau những tình cảm thân thương nhất trong mối hy hiến mật thiết. Các con hãy cầu nguyện để giữa cha mẹ và con cái luôn luôn có sự cảm thông ưu ái và chân thành, làm cho họ thành những cha mẹ hiền từ và những con cái hiếu thảo.
LờiNguyện:
Kính lạy Thánh Cả Giuse là Đấng Bảo hộ của Chúa Hài Nhi Giêsu, xin thánh hóa tất cả mọi gia đình, để cho giữa cha mẹ và con cái luôn luôn có sự cảm thông với nhau, xin hướng dẫn tâm trí và uốn nắn trái tim chúng con, biến đổi chúng con trở nên những cha mẹ hiền từ và những người con hiếu thảo, nhờ đó, gia đình trở nên tổ ấm yêu thương và xã hội sẽ trở nên ngày càng lành mạnh hơn.
(1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
Ngày 18 tháng 3 (ngày thứ chín)
Các con suy nghĩ về cái chết thánh thiện của Thánh Giuse trong vòng tay của Ta và Đức Maria, và các con hãy cầu nguyện Người cho tất cả những người lâm chung, và cho chính các con được bình an, êm dịu lúc từ trần như Thánh Giuse.
LờiNguyện:
Kính lạy Thánh Cả Giuse là con người Công Chính trước mặt Thiên Chúa, xin cầu bầu cho chúng con biết noi gương Người để sống xứng đáng với Tình Thương của Thiên Chúa, và trong những giây phút cuối đời, xin Người đến bên giường an ủi chúng con, ban cho chúng con sự bình an khi đến trước tòa Thiên Chúa, và đặc biệt xin người cầu bầu và nâng đỡ cho tất cả những người đang hấp hối trong ngày hôm nay.
(1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
Ngày 19 tháng 3 (Lễ Thánh Cả Giuse hay là ngày kết thúc tuần Cửu Nhật)
Các con hãy đem trọn lòng tin tưởng chạy đến với Người là Phó Vương Dân Chúa, giống như tổ phụ Giuse ở Ai Cập xưa kia (1) và các con hãy gởi gấm nơi Người toàn thể Hội Thánh.
LờiNguyện:
Lạy Thánh Giuse là người cha trần thế mà Thiên Chúa đã chọn để bảo vệ, dạy dỗ, nâng đỡ và yên ủi Chúa Giêsu những ngày niên thiếu, xin Ngài cũng thương bảo vệ, dạy dỗ, nâng đỡ và yên ủi chúng con trên bước đường dương thế này, bởi vì ngày nào chúng con còn sống trong cuộc đời lữ thứ này thì ngày đó chúng con vẫn chưa trưởng thành trong Chúa. Ngày xưa Người bảo vệ và dìu dắt Chúa Giêsu thế nào, thì ngày nay chúng con khấn xin Người thương bảo vệ và dìu dắt Hội Thánh như vậy, ngõ hầu để chúng con được thoát khỏi nanh vuốt của ác thần và ngày sau được cùng Người thờ phụng Thiên Chúa mà thôi.
(1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
Ghi chú: Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Giuse này chỉ dùng tư, vì những lời nguyện đã được thêm vào, chưa được chuẩn ấn chính thức của Giáo quyền.

15 Kinh Nguyện

Chúa mạc khải 15 Kinh Nguyện cho thánh Brigitta tại nhà thờ Thánh Phaolô ở Rôma (Kinh nguyện được Đức Giáo Hoàng Pio IX chuẩn nhận)
# Gốc Tích:
Thánh nữ Brigitta (1303-1373) là ái nữ của Quận Công Birger, quả phủ của Tiểu Vương UNPHO, hàng năm lễ kính thánh nữ vào ngày 23 tháng 7. Ngày 14/06/1303 lúc Brigitta chào đời, linh mục Benoit, chánh xứ Rashô, đang cầu nguyện, bỗng được áng mây sáng láng bao phủ, Đức Trinh Nữ xuất hiện và phán: “Một Công Chúa được sinh ra cho birger, tiếng nàng sẽ được cả thế giới nghe theo”.
Đã từ lâu lắm rồi, Thánh nữ Brigitta ước ao biết rõ số roi đòn mà Chúa chịu trong cuộc tử nạn của Ngài. Một hôm Chúa hiện ra và phán dạy: “Cha đã lãnh chịu trên thân xác Cha 5480 roi đòn mà nếu con muốn tôn kính bằng một việc tôn sùng, con hãy đọc 15 Kinh Lạy Cha, 15 Kinh Kính Mừng cùng với những kinh sau đây trong một năm tròn. Hết một năm, tức là con đã kính chào từng vết thương của Cha”
# Ơn Ích:
Chúa thêm rằng:
“Ai đọc kinh nguyện này trong một năm tròn, sẽ cứu được:
-15 linh hồn trong dòng họ mình khỏi luyện tội
-15 người tội lỗi trong dòng họ mình được ăn năn trở lại
-15 người lành trong dòng họ được vững vàng và bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa. Người nào đọc Kinh Nguyện đó, sẽ đạt đến bậc nhất trên đường trọn lành
-15 ngày trước khi chết, Cha sẽ ban cho linh hồn đó Thánh Thể Cha, để khỏi đói đời đời, cho uống Bửu Huyết Cha, để khỏi khát muôn thuở
-15 ngày trước khi chết, kẻ ấy sẽ biết hết sức rõ ràng mọi tội lỗi đã phạm để thống hối trọn hảo.
Cha sẽ đặt dấu Thánh Giá toàn thắng trước mặt kẻ ấy làm thành trì giúp đỡ chống mọi cạm bẫy kẻ thù. Trước giờ chết, Cha và Mẹ rất yêu dấu và quý mến của Cha sẽ đến, dịu dàng đón rước linh hồn ấy lên nơi cực lạc. Tới nơi, Cha sẽ ban riêng cho một đặc ân: là được uống no đầy dòng suối Thiên Chúa Tính là ơn mà Cha sẽ không bao giờ ban cho kẻ không đọc bản Kinh Nguyện Cha dạy đây”.
Ngoài các ơn hứa trên còn những ơn khác như:
Người nào sống 30 năm trong tội trọng, đọc kinh nguyện này sốt sắng, người nào đề nghị kẻ khác đọc kinh nguyện đó, Chúa sẽ tha hết mọi tội lỗi phạm. Người nào đọc kinh nguyện này trong một năm, được Chúa cho khỏi mọi tai nạn năng gây hư hỏng ngũ quan, khỏi chết bất đắc kỳ tử, xin ơn gì với Chúa và Đức Mẹ cũng được, miễn là hữu ích cho phần rỗi
Nơi nào Kinh Nguyện này được đọc hoặc sẽ được đọc, Thiên Chúa hiện diện với nguồn Thánh Sủng.
# Điều Kiện:
-Phải đọc Kinh Nguyện ấy hằng ngày.
-Vì lý do bất khả kháng, phải gián đoạn một vài lần, cũng hưởng được hết các ơn ích kể trên, miễn là đọc bù lại cho đủ 5480 Kinh Nguyện trong năm.
-Đọc sốt sắng, hiểu ý nghĩa lời mình đọc.
-Có thể dùng kinh nguyện ngày để đi đàng thánh giá.

# Kinh Nguyện 1 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Sự êm dịu vĩnh cửu của người kính mến Chúa. Niềm vui vượt mọi vui thích ước mơ, ơn cứu độ và hy vọng của tội nhân. Chúa đã tỏ cho biết: không gì thỏa mãn lòng Chúa cho bằng ở giữa loài người đến nỗi khi viên mãn thời gian. Chúa đã mặc xác phàm vì yêu thương chúng con. Xin Chúa nhớ lại biết bao gian khổ Chúa đã chịu từ khi thụ thai, nhất là trong lúc chịu khổ nạn như ý Chúa Cha đã định và truyền dạy từ thuở đời đời… Xin Chúa nhớ lại trong bữa tiệc ly với các môn đệ, sau khi rửa chân cho họ, và báo cho họ biết trước cuộc Tử Nạn Chúa … Xin Chúa nhớ lại biết bao phiền sầu âu lo Chúa chịu trong tâm hồn và trên thân xác như đã chứng tỏ trong lời Chúa than thở  “Linh hồn Thầy buồn sầu đến chết được” (Mt 26, 28)
Xin Chúa nhớ lại biết bao sợ hãi, phiền muộn, đau đớn Chúa chịu trên thân mình mến yêu của Chúa, trước khi Chúa chịu đóng đinh vào thập giá, Chúa đã đổ mồ hôi máu lúc cầu nguyện ba lần, bị Giuđa môn đệ bán nộp, bị dân riêng Chúa chọn và ưu đãi bắt trói, bị nhân chứng giả vu cáo, bị ba tòa án kết tội bất công vào thời tuổi thanh xuân trong đại lễ Vượt Qua.
Xin Chúa nhớ lại Chúa đã bị lột hết áo, bị mặc áo chế giễu, bị bịt mắt, vả mặt, bị đội mũ gai, tay cầm cây sậy, bị trói vào cột đá, bị đánh đòn nhừ tử thịt da, và bị sỉ vả ê chề nhục nhã… Lạy Chúa, vì nhớ lại mọi thống khổ Chúa đã bị trước khi chịu đóng đinh vào thập giá, xin ban cho con trước giờ chết được thật lòng sám hối, xưng hết tội lỗi, đền tội xứng đáng, và được ơn tha thứ hoàn toàn. Amen.

# Kinh Nguyện 2 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là tự do thật của các Thiên Thần, là Thiên Đàng hoan lạc, xin Chúa nhớ lại Chúa phải buồn phiền kinh hãi, khi các thù địch như đàn sư tử hung dữ vây hãm Chúa, chúng thi nhau làm khổ Chúa cho hả giận: chúng khạc nhổ, đánh đập, chửi bới và muôn vàn hình khổ nhục nhã khác
Lạy Chúa cứu thế, vì những hình khổ, những xúc phạm sỉ nhục ấy, xin Chúa cứu con thoát mọi kẻ thù hữu hình và vô hình, và phù hộ dẫn đưa con tới hưởng hạnh phúc ơn Cứu Độ muôn đời. Amen.

# Kinh Nguyện 3 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu! Đấng tạo thành trời đất! Không có gì có thể giam hãm và giới hạn Chúa được, vì Chúa là Đấng bảo vệ và điều khiển hết mọi sự trong quyền năng Chúa. Xin Chúa nhớ lại cực hình Chúa chịu khi người Do Thái trói chân tay thánh thiện và thanh khiết của Chúa lại, và lấy đinh to tầy mũi mà đóng thâu qua. Như vậy chúng cũng chưa thỏa lòng độc ác, còn hùa nhau làm toác rộng vết thương cho thêm đau đớn hơn. Chúng xô Chúa nằm ngửa trên thập giá và lôi kéo tứ phía cho giãn các xương khớp, làm Chúa đau đớn khôn tả.
Lạy Chúa, con xin Chúa vì nỗi đau đớn rất thánh rất mến trên Thánh Giá này, ban cho con lòng kính sợ và yêu mến Chúa tận tình. Amen.

# Kinh Nguyện 4 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu! Là thầy thuốc thần linh đã chịu treo trên thập giá để chữa lành những vết thương của chúng con bằng những vết thương của Chúa. Xin Chúa nhớ lại mọi phần thân thể Chúa đã bị bầm dập, nát bấy, không nơi nào còn nguyên vẹn. Thật không có nỗi khổ đau nào so sánh được với sự khổ đau của Chúa, từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, không một phần mình nào không bị gia hình. Tuy vậy, Chúa quên hết mọi đau đớn mà không ngớt cầu xin Chúa Cha tha cho kẻ hại mình: “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm” (Lc 23, 34)
Lạy Chúa, vì lòng nhân hậu cao cả ấy, và vì tưởng niệm sự đau đớn này, xin Chúa nhớ lại cuộc khổ nạn thảm thương của Chúa, ban cho con được lòng sám hối trọn vẹn và ơn tha thứ mọi tội lỗi. Amen.

# Kinh Nguyện 5 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu! Là gương phản chiếu ánh sáng đời đời! Xin Chúa hãy nhớ lại nỗi buồn phiền Chúa chịu, khi nhìn thấy trong ánh sáng Thần tính của Chúa: sự tiền định của những kẻ được cứu rỗi nhờ công ơn cức chuộc của Chúa. Một trật Chúa cũng nhìn thấy vô số người hư đi vì tội lỗi chúng, và Chúa rất đắng cay thương hại những tội nhân đang thất vọng ấy hư mất.
Lạy Chúa Giêsu rất dịu hiền! Vì lượng từ bi lân tuất hải hà của Chúa và nhất là vì lòng nhân hậu đối với người trộm lành qua lời Chúa hứa: “Hôm nay, ngươi sẽ được ở trên Thiên Đàng với Ta”, mà khoan dung nhân hậu đối với con trong giờ chết. Amen.

# Kinh Nguyện 6 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu là Vua đáng mến đáng kỳ vọng! Xin Chúa nhớ lại sự đau đớn Chúa chịu, khi bị đóng đinh treo trên thập giá, trần trụi như kẻ phàm hèn! Mọi thân thích, mọi bạn hữu đều trốn bỏ, chỉ có Mẹ rất yêu dấu Chúa vẫn kiên trung bên Chúa trong cơn hấp hối, Chúa đã trối Người cho môn đệ tín trung, Chúa thưa Mẹ: “Này Bà đây là con Bà” và bảo môn đệ “Đây là Mẹ con” (Ga 19, 26-27)
Lạy Chúa Cứu Thế! Xin Chúa vì lưỡi gươm đau khổ đâm thâu lòng Mẹ Thánh Chúa, thương an ủi con trong mọi gian khổ âu lo thể xác cũng như tâm hồn, và cứu giúp con trong mọi cơn thử thách, nhất là trong giờ lâm tử. Amen.

# Kinh Nguyện 7 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu! Là suối từ bi vô tận. Bởi tấm lòng Chúa yêu thương vô ngần, nên từ trên cây Thánh Giá, Chúa đã thốt lên lời “Ta khát” (Ga 19, 28); Chúa khát phần rỗi nhân loại.
Lạy Chúa Cứu Chuộc! Xin Chúa thiêu đốt lòng con khao khát nên trọn lành trong mọi công việc con làm, và xin Chúa dập tắt ngọn lửa dục tình và những đam mê trần tục trong lòng con. Amen.

# Kinh Nguyện 8 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu! Là êm dịu của tâm hồn, ngọt ngào của trí khôn, vì mật đắng giấm chua Chúa đã nếm trên Thánh Giá để tỏ lòng yêu thương chúng con. Xin ban cho chúng con được rước Mình và Máu rất châu báu của Chúa cách xứng đáng khi còn sống và trong giờ chết, để nên linh dược và nguồn an ủi cho linh hồn chúng con. Amen.

# Kinh Nguyện 9 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu! Anh dũng tuyệt vời, niềm vui tâm trí. Xin Chúa nhớ lại nỗi thống khổ Chúa chịu khi bị dân Do Thái thoá mạ nguyền rủa lúc gần chết, Chúa chìm ngập trong tủi nhục đắng cay, đến nỗi Chúa đã phải lớn tiếng kêu cứu Chúa Cha dường như đã bỏ rơi mình: “Lạy Chúa! lạy Chúa! nhân sao Chúa bỏ con” (Mt 27, 46)
Lạy Chúa Cứu Chuộc con! Vì sự phiền sầu đó, con nài xin Chúa chớ bỏ rơi con giữa những đau đớn hãi hùng trong giờ lâm tử. Amen.

# Kinh Nguyện 10 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu! Trong mọi sự, Chúa là khởi đầu và kết thúc, là nguồn sống và là sức mạnh. Xin Chúa nhớ lại: vì chúng con mà toàn thân Chúa đã bị nhận chìm trong biên đau thương, từ đỉnh đầu cho đến bàn chân. Vì công ơn cao cả các thương tích Chúa, xin dạy con biết yêu mến tuân giữ các giới luật Chúa, vì giới luật này là đường rộng rãi, dễ dàng đối với những người yêu mến Chúa. Amen.

# Kinh Nguyện 11 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu! Vực thắm lân tuất, khi kính nhớ những thương tích Chúa đã chịu thấu tới xương tủy tâm can. Xin Chúa lôi kéo con đang chìm đắm trong phản nghịch ra khỏi tội lỗi và giấu kín con trong thương tích Chúa để né tránh thánh nhan uy nghiêm Chúa, cho đến khi cơn giận công thẳng Chúa nguôi đi. Amen.

# Kinh Nguyện 12 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu! Là gương chân lý, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái. Xin Chúa nhớ lại vô vàn vết thương Chúa đã chịu từ đầu đến chân bị toác ra và tuôn rỉ máu đào! Ôi, kể sao cho xiết những đau thương khốn cực mà Chúa đã chịu trên thân xác tinh tuyền của Chúa, chỉ vì yêu thương chúng con. Ôi, Chúa Giêsu rất dịu ngọt, còn có gì làm được mà Chúa chưa làm cho chúng con?
Lạy Chúa Cứu Thế! Xin lấy Máu châu báu Chúa in mọi vết thương Chúa vào lòng con, để con luôn luôn đọc được mọi đau khổ và Tình Yêu Chúa. Chớ gì sự trung thành kính nhớ cuộc khổ nạn Chúa, là thành quả của khổ đau Chúa, đổi mới tâm hồn con, và đức mến mỗi ngày một tăng tiến trong lòng con, cho đến khi con về với Chúa là kho tàng mọi hạnh phúc mà con hằng thiết tha nài xin. Ôi, lạy Chúa Giêsu rất dịu hiền của con. Amen.

# Kinh Nguyện 13 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu! Là nguồn sức mạnh vô song, Vua hằng sống và bất khuất. Xin Chúa nhớ lại sự đau đớn đến tàn hơi kiệt sức, trong tâm hồn và trên thân xác, đến khi gục đầu xuống tuyên bố: “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19, 30)
Lạy Chúa Giêsu! Vì sự khổ cực đau đớn ấy, xin Chúa thương xót con trong giờ phút cuối đời là lúc tâm hồn con bối rối lo âu và tâm trí con hãi hùng khiếp sợ. Amen.

# Kinh Nguyện 14 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu! Con thật Chúa Cha, là Ánh Sáng Huy Hoàng, là hình ảnh bản tính Chúa Cha, xin Chúa nhớ lại lời phó thác thiết tha khiêm hạ Chúa dâng lên Chúa Cha rằng: “Lạy Cha, con phó thác linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46) Rồi Chúa tắt thở, khi toàn thân đã rách nát, Trái tim tan vỡ, cửa Tình Thương mở toang để cứu chuộc chúng con.
Ôi, Vua cả Thần Thánh! Xin vì cái chết cao quý của Chúa thương ban sức mạnh và trợ giúp con chiến thắng ma quỷ xác thịt, hầu chết cho thế gian và chỉ sống cho mình Chúa thôi. Trong giờ chết, xin Chúa đón nhận linh hồn con từ chốn lưu đày xa quê trở về với Chúa. Amen.

# Kinh Nguyện 15 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu! Là cây nho đích thật, hoa trái xum xuê. Xin Chúa nhớ lại dòng Máu đã xối xả chảy ra từ xác Thánh Chúa, như nho trong máy ép. Và từ cạnh sườn đã bị ngọn giáo lý hình đâm thủng. Chúa đã đổ Máu và Nước ứ đọng đổ ra, không xót lại một giọt nào. Sau hết Thân xác tinh tấn Chúa rũ rượi như bó mộc được treo trên thập giá, ruột gan teo quắt, cốt tuỷ héo khô. Lạy Chúa Giêsu tốt lành! Vì cuộc khổ nạn chua xót này, và Máu Thánh Chúa đã đổ ra, xin đón nhận linh hồn con, khi con bước vào giờ hấp hối hãi hùng kinh sợ. Amen.

Kinh Kết Thúc:
Lạy Chúa Giêsu vô cùng dịu ngọt,
Tạo vết thương đau xót tâm linh.
Ðêm ngày thống hối tội mình,
Lệ rơi thương cảm vì tình Chúa yêu.
Ðiều đó trở thành như cơm bánh,
Nuôi hồn con nên Thánh mỗi ngày.
Ðời con đổi mới từ nay,
Lòng con thành chính lâu đài Chúa yêu.
Gắng lập công thật nhiều con hứa,
Ráng sống sao để Chúa vui lòng.
Rồi giờ lâm tử ước mong,
Hiệp thông hạnh phúc ở trong Thiên Ðàng.
Xác hồn con ca vang khen ngợi,
Chúa Ba ngôi Cao Cả tuyệt vời,
Hợp cùng Thần Thánh trên trời,
Tung hô cảm tạ muôn đời, Amen.

Ba Kinh Nguyện Rất Cần Thiết Cho Kẻ Sắp Qua Đời

Nếu ba kinh nguyện này được đọc trên người nào trong giờ lâm chung, thì tất cả tội lỗi của họ sẽ được tha thứ, dù họ đáng phải chịu khổ hình trong hoả ngục, cho đến ngày phán xét chung. Họ cũng sẽ được cứu rỗi. Người nào nghe đọc ba kinh nguyện này, sẽ không qua đời bằng cái chết bất hạnh, kể cả những người mà trong nhà họ, kinh nguyện này được đọc. Người nào đã thấy mình gần kề sự chết mà đọc các kinh nguyện này hay nghe đọc nó, thì được hưởng 400 năm ân xá trong Luyện ngục vì tội lỗi. Đối với những người nào đọc kinh nguyện này cũng vậy, giờ lâm chung của họ sẽ được tiết lộ cho họ biết.
# Kinh Nguyện:
Đọc 1 kinh Lạy Cha
Kinh Nguyện thứ nhất:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là con Thiên Chúa và là con của Đức Trinh nữ Maria, là Thiên Chúa và là người. Chúa đã lo buồn, sợ hãi đến chảy mồ hôi máu vì chúng con, trong vườn Cây Dầu, để mang lại sự bình an và để hiến dâng cho Thiên Chúa Cha trên trời, hầu cứu rỗi người đang hấp hối này. Mặc dầu người này đáng bị phạt đời đời, vì tội lỗi của họ, nhưng kính xin Chúa rất nhân từ, cất các hình phạt ra khỏi họ.
Chúng con cầu xin điều này. Ôi! Lạy Chúa muôn đời, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, là Con Yêu Dấu của Cha, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Cha và Chúa Thánh Thần, bây giờ và đời đời chẳng cùng. Amen.
Kinh Nguyện thứ hai:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chịu chết một cách nhân từ trên thập giá vì chúng con, Chúa đã phó thác hoàn toàn Thánh Ý Chúa cho Thiên Chúa Cha, để giải thoát người sắp từ giã cõi đời này và che chở họ khỏi những gì họ đáng phải chịu, vì tội lỗi của họ.
Ôi! Lạy Thiên Chúa muôn đời! Xin hãy ban những điều đó cho họ, cậy nhờ Đức Giêsu Kitô là Đấng hằng sống, hằng trị với Cha, cùng với Chúa Thánh Thần bây giờ và đời đời chẳng cùng. Amen.
Kinh Nguyện thứ ba:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, là Đấng giữ sự im lặng để dùng miệng lưỡi các Tiên Tri mà phán bảo. Con đã kéo Chúa đến với con, qua Tình Yêu muôn đời.
– Tình yêu mà đã đem Chúa từ trời xuống ngự vào lòng Đức Trinh Nữ Maria.
– Tình yêu mà đã dẫn đưa Chúa từ lòng Đức Maria vào cuộc đời bần cùng của thế giới.
– Tình yêu mà đã giữ Chúa 33 năm ở trần gian này.
– Và như một dấu chỉ một tình yêu vô biên. Chúa đã ban Mình Cực Thánh Chúa như của ăn thực sự và Máu Cực Thánh Chúa như của uống thực sự.
– Như một dấu chỉ của tình yêu vô biên, Chúa đã chấp nhận trở thành một tội nhân, và bị dẫn đưa từ quan tòa này đến quan tòa khác.
– Như một dấu chỉ của tình yêu vô biên, Chúa đã chịu án tử hình, chịu chết, chịu táng xác, đã thực sự sống lại và hiện ra với Mẹ Rất Thánh Chúa, cùng với tất cả các Thánh Tông Đồ.
– Như một dấu chỉ của tình yêu vô biên, Chúa đã lên trời do sức mạnh và quyền năng của chính Chúa. Và ngự bên hữu Đức Chúa Cha trên trời, Chúa đã ban Thánh Thần xuống trong lòng các Thánh Tông Đồ và trong lòng những ai hy vọng và tin vào Chúa.
Qua dấu chỉ Tình Yêu muôn đời của Chúa, xin Chúa mở cửa Thiên Đàng hôm nay và đem người sắp lìa đời này cùng với tội lỗi của họ vào Vương Quốc của Thiên Chúa Cha trên Trời. Nhờ đó, họ có thể ngự trị cùng Chúa, bây giờ và đời đời chẳng cùng. Amen.
(Chữ in nghiêng… có thể thay đổi tuỳ đối tượng cầu nguyện. Ta cũng có thể đọc Kinh Nguyện này mỗi ngày, để Cầu Nguyện cho những người đang hấp hối, trên toàn Thế Giới) Lời nguyện vắn tắt để cầu cho những người sắp qua đời, chúng ta có thể đọc sau khi đọc kinh sáng, sau kinh nguyện lúc 12 giờ trưa hoặc sau chuỗi Lòng Thương Xót lúc 3 giờ chiều:
“Lạy ơn Đức Chúa Giêsu khi gần sinh thì, xin thương những người đang dọn mình chết trong ngày hôm nay”

Kinh Đức Mẹ Tà-pao

Chúng con chúc tụng Thiên Chúa/ vì từ đời đời/ Chúa đã chọn Đức Maria làm Mẹ/ hạ sinh con Thiên Chúa là người cho chúng con/ để nhờ Mẹ, Chúa yêu thương và chăm sóc đoàn con đang lữ hành dưới thế./
Chúng con tạ ơn Chúa/ đã thương nhận núi rừng Tà-pao này làm linh địa/ để Mẹ gặp gỡ chúng con,/ và qua Mẹ/ chúng con gặp gỡ được chính Thiên Chúa nơi tận sâu thẳm lòng mình,/ và để lại tại nơi đây/ Mẹ chuyển trao lòng thương xót Chúa/ cho tất cả những ai đang đau khổ tinh thần cũng như thể xác/ biết hết lòng tin tưởng chạy đén khẩn cầu cùng Mẹ./
Lạy Đức Mẹ TàPao,/ giũa thế giới hôm nay/ đang ngày càng có xu hướng tục hoá/ sống hưởng thụ và vị kỷ,/ lo âu sợ hãi vì bạo lực, hận thù, chiến tranh,/ chúng con thành tâm chạy đến cùng Mẹ,/ xin Mẹ dạy chúng con/ biết hết lòng phụng thờ Chúa,/ lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy,/ yêu thương và phục vụ theo tinh thần Tin Mừng,/ tôn trọng mạng sống và phẩm giá con người,/ cùng nhau xây dựng Trời mới, Đất mới./
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí ái,/ xin cho chúng con biết noi gương Mẹ/ luôn luôn vâng theo Thánh Ý Chúa trong mọi hoàn cảnh ở đời/ sống thanh sạch, khiêm tốn, vị tha, dấn thân phục vụ,/ suốt cuộc đờI hết lòng kính mến Chúa/ và vĩnh hằng trong Chúa. Amen.

 Kinh Cầu Cho Gia Đình

Lạy Chúa là Cha toàn năng, ngay từ sáng thế, Cha đã tạo lập gia đình để trở thành tổ ấm cho tình thương và sự sống phát triển. Rồi khi Con Cha xuống thế làm người, chuộc tội cho nhân loại, Người đã muốn được sinh ra, nuôi dưỡng và xuất thân từ một gia đình, để thánh hóa và nêu gương cho các gia đình chúng con. Xin cho gia đình chúng con biết luôn sống yêu thương thuận hòa, theo tinh thần Phúc Âm.
-Biết lắng nghe, thông cảm và kính trọng nhau khi vui cùng như lúc buồn.
-Biết nhẫn nhục và hòa giải, khi tính tình và cách cư sử khác nhau.

-Biết chung thủy và hiếu nghĩa vơí nhau trong cuộc sống gia đình.
-Biết lấy gương lành mà dưỡng dục con cái, và làm chứng nhân cho Chúa giữa cuộc sống hằng ngày.
Lạy Chúa, đời chúng con gặp nhiều gian nan thử thách, xin giúp chúng con biết kiên tâm chịu đựng và can đảm vượt qua. Gia đình chúng con trẻ già khác biệt, xin giúp chúng con biết quảng đại thứ tha, để chúng con luôn sống an vui trên thuận dưới hòa, và cùng nhau xây dựng Giáo Hội Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.

Kinh Truyền Giáo

Lạy Chúa trong sự khôn ngoan vô cùng, Chúa đã muốn cho vương quốc của Chúa Kitô được thiết lập trên khắp thế gian và mọi người được cứu độ nhờ Ngài, xin ban cho Giáo hội thực sự trở thành dấu hiệu cứu độ, mà Chúa dành cho tất cả và trở thành nguồn mạc khải và hoàn tất ý định tình yêu của Chúa.
Lạy Chúa vô cùng toàn năng và là ánh sáng không bao giờ tàn lụi, xin nhân từ nhìn đến Giáo hội là bí tích kỳ diệu . Như Chúa đã tiền định từ thuở đời đời, xin Chúa tiếp tục công việc cứu độ con người trong bình an. Xin cho cả thế giới nhận biết được điều kì diệu này là người sa ngã chỗi dậy, người già cỗi được trẻ lại và mọi sự tìm lại được sự toàn hảo thuở ban đầu của Đấng là nguyên lý tất cả là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã tạo thành con người để họ luôn luôn ước ao tìm Chúa và khi tìm thấy Chúa thì được an nghỉ, chúng con nài xin Chúa ban cho tất cả mọi người sống giữa bao nhiêu hoàn cảnh nguy hại, khi nhận ra được những dấu hiệu của lòng thương xót Chúa, và thấy được bằng chứng là việc lành của những người tin Chúa, thì được vui mừng tuyên xưng một mình Chúa là Thiên Chúa thật và là Cha chung của cả nhân loại. 

Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng  cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển, xin cho mỗi dân tộc trở thành phương tiện làm việc để phát triển sự kính trọng lẫn nhau và cho công lý nở hoa. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.

 Kinh Dâng Mình Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, ngày hôm nay con xin dâng mình con, dâng sự sống con, dâng các việc lành con làm, dâng hết mọi sự thuộc về con, nhất là con xin bằng lòng chịu mọi sự khó Chúa định, có ý đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và đau đớn Mẹ, bù lại những tội lỗi con, và tội lỗi mọi người xúc phạm đến Trái Tim Mẹ, cùng Trái Tim Chúa Giêsu Con Mẹ, cũng là như chính Trái Tim Mẹ vậy.
Con xin hợp cùng những kẻ dâng mình đền tạ liên tiếp Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Nguyện xin Mẹ cho chúng con được vào ẩn náu trong Trái Tim Mẹ, và nhờ Trái Tim Mẹ mà đến cùng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Con Mẹ.
Lại xin Mẹ bầu cử cùng Chúa đổ ơn tha thứ, và ơn thương xót xuống cho mọi người trên thế gian, cùng làm cho mọi người nhận biết và kính mến Trái Tim Mẹ ở đời này, để ngày sau được hợp cùng Trái Tim Mẹ, hát mừng tạ ơn Chúa Ba Ngôi trên nơi vĩnh phúc đời đời. Amen.

26 comments on “Kinh Nguyện

  1. Mary Nguyen than ai chao tat ca cac anh chi em va cac thanh vien trong dai gia dinh,
    Cam on cau Vuong da quay phim , chup hinh quang canh xu Tan Hung,

  2. Hãy Sùng Kính Trái Tim Mẹ, cậu Vương và mọi người giúp cháu hiểu hơn lời của Đức Mẹ. Thanks.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s