Lễ Giỗ Chị Maria


25 tháng 4 / 2013

Lễ Giỗ Năm Thứ 4

Chị Maria

IMG_0171rs

DSC03607rs

@ Iska-VuongNguyen: Tưởng nhớ Cụ, Bà, Mẹ, Chị Maria thân yêu của chúng ta. Xin các Thành Viên cùng đọc kinh, dâng lời cầu nguyện và dâng Thánh Lễ cho Hương Hồn Chị Maria, được hưởng sự thanh nhàn nơi Thiên Quốc.