Đóng Góp.. Xây Dựng Công Ích


@ Iska-VuongNguyen: Nhận được thông tin từ TienNgoc về Giáo xứ Bảy-Ngàn của Lm.Nguyễn-Đình-Hùng…

???????????????????????????????DSC01092?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????