Trăm Năm Hạnh Phúc


Chúc Mừng Tiệc Cưới

Hai Cháu “Nguyễn Tấn Bảo+Uyên Trang”

24 – 3 – 2013

@ Iska-VuongNguyen: Xin Chúc Mừng gia đình Quyền-Lan có Dâu Thảo… Và Chúc Mừng Cháu Bảo có Vợ Hiền… Chúc Mừng Cháu ‘Trăm Năm Hạnh Phúc’

# Lời đầu tiên thay mặt gia đình Quyền Lan.QQ xin chân thành cám ơn đến tất cả anh chị em, các cháu đã hưởng ứng giúp đỡ và khích lệ cho GĐ Quyền Lan trong việc tổ chức nghi lễ thành hôn cho Bảo Trang(con trai lớn). Nay mọi việc đã hoàn tất .QQ một lần nữa kính báo đến toàn thể anh chị em và các cháu. Thay lời muốn nói QQ xin gửi trang hình ảnh này như tâm tình tri ân! Kính .QQ

@ Iska-VuongNguyen: Nhận được nhiều hình ảnh “Tiệc Cưới Bảo-Trang” và “Thay Lời Muốn Nói” của QQ – Iska mạn phép đưa tin vui và hình ảnh vui này lên trang NKTT.. Cầu Chúc Tình Yêu luôn Triển Nở nơi Gia Đình Mới ‘Tấn Bảo+Uyên Trang’

IMG_0009_resizeIMG_0270_resize IMG_0274_resize IMG_0235_resizeIMG_0394_resize IMG_0014_resize IMG_0026_resize IMG_0029_resize IMG_0039_resize IMG_0046_resize IMG_0071_resize IMG_0072_resize IMG_0077_resize IMG_0091_resize IMG_0102_resize IMG_0114_resize IMG_0136_resize IMG_0146_resize IMG_0152_resize IMG_0218_resize IMG_0254_resize IMG_0283_resize IMG_0285_resize IMG_0286_resize IMG_0288_resize IMG_0295_resize IMG_0297_resizeIMG_0079_resize-Copy