Thần Đồng Toán Học Việt-Nam


# ToanNguyen: Mừng qúa, một tinh hoa của  dân tộc  Việt-Nam. ToanNguyen
Vì sao người Việt có nhiều tài năng bẩm sinh toán học như thế? Một điều bí mật. Và cũng tại sao VN có nhiều người irrational như thế?Chúng tôi cám ơn quý vị đã chuyển vidéo này là 1 điều vinh dự cho người VN chúng ta.
Bình thường người Đức vẫn mang tiếng là kỳ thị, nhưng nhìn thấy sự cư sử của họ rất là đứng đắn xứng đáng để chúng ta nể phục.

Thần đồng toán học VN 7 tuổi

Quý Anh Chị,

Nước Đức mới khám phá một thần đồng 7 tuổi người Việt, cháu Lina Mai Nguyễn.

Cháu có khả năng nói đúng mã nhị nguyên (binary code) 8 digits (bits) của các từ Đức, phương pháp được sử dụng trong computer:

     

Trong clip, người ta đặt cho em đoán binary codes của các từ, và trên tấm bảng sau lưng em có ghi lời giải để so sánh với trả lời của em. Em đoán đúng 3/4, những chuỗi số nhị nguyên gồm những số 0 và 1.

Vì sao người Việt có nhiều tài năng bẩm sinh toán học như thế? Một điều bí mật. Và cũng tại sao VN có nhiều người irrational như thế?