Mừng Kính: Mẹ Hồn Xác Về Trời


15 Tháng 8

Hân Hoan Mừng Đại Lễ

Mẹ Hồn Xác Về Trời

Nữ Vương Thiên Đàng

Nữ Vương Hòa Bình

@ Iska: Kính Chúc các Cụ, Bà, Cô, Bác, Dì, Thím, Chị, Em, Con, Cháu.. mang Tên Thánh Mẹ: Nữ Vương Thiên Đàng MARIA.. được luôn Bình An, Mạnh Khỏe thể xác và tâm hồn.. Xin ‘Thánh Thần Ngôi Ba Thiên Chúa’ Thánh Hóa, để luôn biết vâng phục Thiên Chúa như Mẹ Maria.. bằng 2 chữ “Xin Vâng”

# GiaDinhTaAnPhuc: Thân ái chào tất cả các thành viên
Cám ơn cậu Iska đã chúc mừng bổn mạng Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, cùng những bài Thánh Ca quá hay để ca tụng Mẹ. Mary cũng muốn kính chúc đến tất cả mọi người đã được diễm phúc mang Tên Thánh Quan Thầy của Mẹ đón nhận được muôn ngàn Ân Phúc, Tình Yêu Thương của Mẹ và tràn đầy Thánh Sủng từ Thiên Chúa Ngôi Ba. Kính Chúc. MaryNguyen.

@ GiaĐinhMatthias: Hôm nay, Giáo Hội long trọng mừng lễ Mẹ được Thiên Chúa đưa cả hồn và xác về trời. Đây là một mầu nhiệm tuyệt vời, cao quí. Đức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa, được đưa về trời. Người là khởi đầu, là hình ảnh của Hội Thánh viên mãn, là niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế. Mẹ có phúc hơn mọi phụ nữ và Đấng Toàn Năng đã ban cho Mẹ điều trọng đại, vì thế Chúa Cha không muốn Người chịu cảnh hư nát trong mồ, vì Người đã sinh hạ Con Cha yêu quý, là Đấng ban sự sống cho mọi loài .Lễ Mẹ về Trời là một đại lễ tràn đầy niềm vui. Mẹ được ca ngợi, tung hô vì Mẹ về với Thiên Chúa và nơi Thiên Quốc Mẹ thoát hoàn toàn ra khỏi đau khổ của nhân loại. Mẹ trở nên thân thiết và gần gũi thật sự với Thiên Chúa. Chiêm ngắm Mẹ về Trời chúng ta nhận ra con đường đích thực để đi và mục đích cuối cùng chúng ta tiến tới.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã được thưởng trên Nước Trời. Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con để chúng con cũng được về Trời cũng như Mẹ và noi theo các nhân đức của Mẹ, nhất là cho những người lấy tên Mẹ làm thánh bổn mạng. MatthiasTN.

# GiaDinhHeironimo: Hôm nay ngày 15/8 là ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, lễ quan thầy của đại gia đình chúng ta, vì Mẹ và tất cả chị em con cháu gái đều lấy tên thánh Maria, chị Son xin chúc tất cả những ai mang tên thánh Maria được hồn an xác mạnh và luôn luôn được hưởng nhiều hồng ân của Mẹ Maria. SonNguyen.

@ Iska: Hình ảnh mừng Đại Lễ Mẹ Hồn Xác Về Trời tại Hoa-Kỳ (Do Chị MaryNguyen cung cấp hình ảnh)

3 comments on “Mừng Kính: Mẹ Hồn Xác Về Trời

Đã đóng bình luận.