Tháng 8 – Cầu Nguyện Cho Gia Đình #3


13.8.2012  Fatima Bình-Triệu

Xin Lưu Ý

Cuối mỗi bài viết.. Các thành viên nên ghi thêm Tên hoặc Nick ngắn gọn. Thí dụ: SonNguyen, MaryNguyen, ChauNguyen..v.v…
Muốn bài viết chắc chắn gửi thành công, sẽ được gõ lại chữ Việt rõ ràng và nhanh chóng có trên trang mạng.. Xin gửi bằng E-mail đến những địa chỉ sau:

noikettinhthan@gmail.com
or
vuongnguyen2003@yahoo.com
or
vuongnguyen2003@gmail.com

Hành Hương Miền Bắc

@ Iska: Do dự kiến lập Bàn Thờ Tổ và di dời Hài Cốt các Cụ về gia đình đã tạm thời hủy bỏ, với dự án bằng một số tiền lớn.. Nay, Iska sẽ dùng số tiền này để thực hiện quyết định đã có từ trước.. Đó là chuyến Hành Hương về Miền Bắc, nơi Quê Cha Đất Tổ.. Iska sẽ tìm kiếm lại tất cả mộ phần của các Cụ Nội-Ngoại, thăm viếng tất cả bà con thân yêu, thăm viếng các Giáo Xứ Tỉnh Thái-Bình và các việc từ thiện.
Chuyến Hành Hương sẽ kéo dài khoảng 10 ngày hoặc nửa tháng, khởi hành ngày 20 tháng 8, khứ hồi bằng máy bay…
Ngày 24 tháng 8.. sẽ tham dự Thánh Lễ Giỗ tại Nhà Thờ Lớn Hà-Nội.
Mời các thành viên cùng thu xếp và tham dự chuyến Hành Hương.. Ngoại trừ tiền vé máy bay, Iska xin đài thọ toàn bộ chi phí khách sạn, ăn ở, đi lại của tất cả thành viên.
Sẽ liên tục đăng lên hình ảnh Quê Hương và hình ảnh chuyến Hành Hương thật chi tiết từng nơi trên trang mạng. Xin mời đón xem.
Chân Thành Cảm Ơn đã xem tin. Iska-VuongNguyen.

2 comments on “Tháng 8 – Cầu Nguyện Cho Gia Đình #3

Đã đóng bình luận.