Mùa Chay Thánh 2012 #1


Thứ Tư Lễ Tro

  @ Iska: Bài đọc Thứ Tư – Lễ Tro – Năm B
BÀI ĐỌC I: Ge 2, 12-18
“Hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo các ngươi”
Trích sách Tiên tri Giôel.
Bấy giờ Chúa phán: Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo các ngươi. Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì Người nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giầu lòng thương xót và biết hối tiếc về tai hoạ. Biết đâu Người sẽ trở lại, sẽ hối tiếc và sẽ ban lại phần phúc để có của lễ hiến tế dâng lên Chúa là Thiên Chúa các ngươi?
Hãy thổi kèn lên khắp Sion, hãy ra lệnh ăn chay, triệu tập một đại lễ, quy tụ dân chúng, ra lệnh mở đại hội, tập họp các bô lão, quy tụ các thiếu nhi và các trẻ còn măng sữa. Tân lang hãy ra khỏi nhà, và tân nương hãy ra khỏi phòng. Các tư tế là những kẻ phụng sự Chúa, hãy đứng giữa cửa chính và bàn thờ mà than khóc và kêu lên rằng: Lạy Chúa, xin thương xót dân Chúa, xin đừng để cho cơ nghiệp Chúa phải hổ thẹn, đừng để các dân tộc thống trị nó. Tại sao thiên hạ dám nói rằng: “Chúa của chúng ở đâu?” Chúa đã nhiệt thành với xứ sở Người và đã tha thứ cho dân Người. Đó là Lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 và 17
Đáp: Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa (x. c. 3a).
Xướng: 1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác.
2) Vì sự lỗi con, chính con đã biết, và tội con ở trước mặt con luôn; con phạm tội phản nghịch cùng một Chúa.
3) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con.
4) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Lạy Chúa, xin mở môi con, để miệng con sẽ loan truyền lời ca khen.
BÀI ĐỌC II: 2 Cr 5, 20 – 6, 2
“Hãy làm hoà cùng Chúa đi… Bây giờ là cơ hội thuận tiện”
Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, chúng tôi đây là sứ giả của Đức Kitô, chính Thiên Chúa nhờ chúng tôi mà khích lệ anh em. Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi năn nỉ anh em hãy làm hoà cùng Thiên Chúa. Đấng không hề biết đến tội lỗi thì Thiên Chúa đã làm Người thành thân tội vì chúng ta, để trong Người, chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa.
Với tư cách là những cộng sự viên của Người, chúng tôi khuyên anh em đừng nhận lấy ơn của Thiên Chúa một cách vô hiệu. Quả thật Chúa phán: “Dịp thuận tiện đến rồi, Ta đã nhậm lời ngươi, vào ngày giải thoát, Ta đã cứu vớt ngươi”. Bây giờ là cơ hội thuận tiện, giờ đây là ngày cứu thoát. Đó là Lời Chúa.
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Tv 50, 12a và 14
Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ.
PHÚC ÂM: Mt 6, 1-6. 16-18
“Cha ngươi, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
“Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”. Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm Mùa Chay

@ Iska: (Sưu tầm) @ Với ngày thứ tư Lễ Tro hôm nay, chúng ta đi vào mùa Chay kéo dài 40 ngày. Mùa Chay 40 ngày nhắc nhớ lại 40 năm dân Do thái đi trong sa mạc để tìm về Đất Hứa; nhắc nhớ lại 40 ngày đêm Đức Giêsu đắm mình trong cầu nguyện và chay tịnh trước khi ra đi loan báo Tin Mừng. Con số 40 trong Kinh Thánh luôn luôn gắn bó với những lần tiến bước. Tiến bước trên những nẻo đường đất xa xôi, nhưng chủ yếu là cuộc tiến bước tâm linh qua sự chuyển biến nội tâm, để khám phá và gặp gỡ Đức Kitô, Đấng đang chờ dợi ta trong hành trình của mỗi cuộc đời.
Như vậy, hôm nay chúng ta bắt đầu 40 ngày đêm tiến bước của mùa Chay để tìm kiếm Chúa. Nhưng vấn đề là bước theo hướng nào? Phụng vụ lễ Tro đã định hướng, và đề ra cho chúng ta những phương thế thực hiện. Hướng tới của hành trình là trở về với Thiên Chúa nhân từ, Đấng giàu lòng thương xót. Còn phương thế thực hiện là cầu nguyện, ăn chay, bố thí, chia sẻ như ta vừa nghe trong bài Tin Mừng. Những thực hành đạo đức ấy không phải chỉ được thể hiện với não trạng phô trương khoe mình, cũng không phải với hình thức chiếu lệ bên ngoài, nhưng nó phải diễn tả một thay đổi tận căn, một sự đổi mới cuốc sống mà sách ngôn sứ Zoel trong bài đọc I gọi là “Hãy xé lòng chứ đừng xé áo”, ngõ hầu có thể dâng lên Thiên Chúa một trái tim trong sạch, một tinh thần bền vững trung kiên (Đáp ca). Hỏi rằng, đâu là ý nghĩa của việc cầu nguyện, ăn chay bố thí và chia sẻ?
Trong cuộc sống hằng ngày, ta thường quá quan tâm đến bản thân, mà quên để ý đến người khác. Bố thí là cách giúp ta ra khỏi bản thân để chia sẻ cho tha nhân.
Trong cuộc sống hàng ngày, ta thường quá chiều theo ý riêng mình, đến nỗi lãng quên ý Chúa. Cầu nguyện chân thành giúp ta khám phá và làm theo ý Chúa.
Trong cuộc sống hàng ngày, ta thường quá lo cho nhu cầu vật chất, đến nỗi xem nhẹ nhu cầu tâm linh. Ăn chay giúp ta quan tâm đến nhu cầu tâm linh nhiều hơn. Bởi vì “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ bởi mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”.
Có ý thức được như vậy, và có thực hiện được như vậy, thì mùa Chay sẽ không phải chỉ là một số tập quán và nghi lễ, cũng không phải chỉ tập trung vào hai ngày ăn chay kiêng thịt là thứ tư lễ Tro và thứ sáu Tuần Thánh, nhưng mùa Chay sẽ diễn tả cả một quá trình tiến bước của chúng ta, ngõ hầu ta có thể vươn lên tới Thiên Chúa. Chớ gì mùa Chay này đối với chúng ta, sẽ không phải là một nghi thức được lặp đi lặp lại mỗi năm theo kiểu Đông tàn Xuân đến, nhưng sẽ là “lúc thuận tiện”, là “giờ cứu độ”, giúp ta phá vỡ rào chắn của cái tôi ích kỷ, để sống gắn bó với Chúa và với anh em.
@ Sứ điệp cho ngày hôm nay:
Cho một thế giới đang bị tục hóa: vẫn đang tìm cách trốn chạy và lẫn tránh Thiên Chúa, và như con đà điểu đang vùi đầu vào trong những tìm kiếm tiền tài, danh vọng, những thú vui chóng qua và những giá trị ảo…: “Anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa…”
Cho những kitô-hữu đang có nguy cơ ngày càng bị tục hóa: với những lối sống đạo đức giả hình, hình thức : các việc lành phúc đức, cầu nguyện, ăn chay được thi hành bên ngoài là vì Thiên Chúa và vì tha nhân, nhưng thực chất bên trong là vì chính bản thân mình, để mình được tôn vinh.
Vì thế, không nên cậy dựa vào cái gì hay ai, kể cả bản thân mình.. ngoài một mình Thiên Chúa mà thôi.
@ Người ta thường nói ca từ trong nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang đầy tính triết học. Chính vì thế, nhạc của ông mới sống lâu trong lòng công chúng nhiều thời. Trong số những bài hát của người nhạc sĩ đa tài này, hẳn nhiều người không thể không biết và yêu mến bài “Cát bụi”. Bài hát nêu lên một thực tại của đời sống con người, một nỗi khắc khoải khôn nguôi – thân phận cát bụi. Thế nhưng điểm hay của bài hát chính là thái độ không bi quan dẫu phận người là thế: “Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi.” Ý tưởng ấy khi được ánh sáng mạc khải Kitô giáo soi chiếu, chúng càng sáng rõ hơn.
# Một cuộc đời quyết liệt
Cuộc đời này dẫu mong manh, mỏng dòn là thế, nhưng với cá nhân mỗi người, chúng mang một ý nghĩa thật lớn lao. Lớn lao vì cuộc đời của tôi dẫu dài ngắn thế nào thì chúng vẫn là của riêng tôi. Trên đó tôi khắc hoạ những nét không ai có thể làm thay. Và số phận đời đời của tôi được quyết định bởi những gì là tạm bợ, cát bụi chóng qua này. Chính vì thế, mỗi lần Lễ Tro đến là mỗi lần tôi được nhắc nhớ về thân phận của mình. Từ việc ý thức đó sẽ dẫn tôi đến những quyết định dứt khoát và quyết liệt: chọn cuộc sống tạm bợ hay sự sống đời đời? Chọn cõi tục hay cõi thiêng? Chọn Chúa hay thế gian?
Để có thể có được những quyết định, chọn lựa đúng đắn, đòi hỏi ta bắt chước Đức Giêsu, đi vào sa mạc. Sa mạc ở đây không theo nghĩa không gian. Nhưng bất kỳ khoảnh khắc nào, con người được mời gọi đi vào nơi hoang vu, trơ trọi, mất hết mọi điểm tựa, không còn bị “chia trí, lo ra”, không còn bị những quyến rũ, lôi kéo của sự danh vọng, thú vui thể xác. Ở đó, người vào sa mạc chỉ còn mình đối diện với họ, và với Thiên Chúa. Đó là lúc Hồi Tâm.
# Hồi tâm để biết nói không
Tiếng “Không” mà người Kitô hữu thốt lên với cuộc đời không phải là thái độ khinh chê những thực tại trần thế. Họ không phải là những con người lập dị, sống xa lánh mọi người. Ngược lại, họ cần phải trở nên những con người rất yêu cuộc sống này. Yêu một cách thênh thang, không bị trói buộc. Thênh thang như thế, cuộc đời họ chỉ có Chúa là Thiên Chúa của họ. Quanh họ không còn vị thần nào khác. Tiền tài, danh vọng dẫu có đó nhưng chúng chỉ là phương tiện giúp họ sống tốt hơn trong cung cách phục vụ Chúa, phục vụ anh em đồng loại.
Thêm nữa, người Kitô hữu đích thực cần noi gương Đức Giêsu, luôn sẵn sàng tuyên chiến với Satan, tức là những thế lực của sự ác. Trong cuộc sống của mình, họ không đồng loã, tiếp tay chúng. Đó là một thái độ của những người dám bơi ngược dòng: “Giữa một thế hệ gian tà, sa đoạ, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (Pl 2,15).
Chính vì mong muốn thưa lên tiếng nói “không” như vậy, nên mở đầu Mùa Chay, Giáo hội đã hướng lòng các tín hữu hiệp thông trong lời nguyện: “Lạy Chúa, hôm nay tất cả chúng con ăn chay hãm mình để bước vào mùa luyện tập chiến đấu thiêng liêng. Xin giúp chúng con hằng biết sống khắc khổ, để ngày thêm vững mạnh để chiến thắng ác thần.”
Tóm lại, mỗi lần cử hành phụng vụ Mùa Chay là mỗi lần chúng ta ý thức được thân phận cát bụi của mình. Ý thức như thế không phải để chúng ta buông xuôi, thất vọng theo nghĩa đen của bản chất tro bụi. Nhưng ơn gọi và sứ mệnh của bản chất tro bụi nơi con người phải hướng đến việc: “Vươn hình hài lớn dậy” (ca từ trong bài Cát bụi). Tro bụi là thân phận con người được Thiên Chúa mời gọi để kết hợp với sự sống thần linh của Người. Vậy bạn còn chần chờ gì nữa mà không bước vào đời sống ấy qua việc làm hoà với Thiên Chúa? Hãy nhớ rằng: “Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ” (Iska sưu tầm trên internet)
# Gợi ý chia sẻ
Quyết tâm trong Mùa Chay này của bạn là gì? Bạn có dự định nào để thực hiện quyết tâm ấy? Xin mời các thành viên cùng chia sẻ.. có thể trích những bài, những đoạn hay trên internet làm bài chia sẻ hoặc dựa vào đó để viết bài. Chân thành Cảm ơn.

@Matthias: Mùa Chay được bắt đầu từ thứ tư Lễ Tro, Mùa Chay là Mùa Hồng Ân, Mùa Sám Hối, Mùa để Quay Trở Về. Những việc đạo đức trong suốt Mùa Chay là cầu nguyện, đền tội và làm viêc bác ái. Mục đích của Mùa Chay là giúp ta trở về với Chúa và với anh em bằng sám hối nhìn nhận tội lỗi của chính mình. Việc xức tro, ăn chay, cầu nguyện, làm việc thiện, chỉ là những phương tiện.
   Xức tro là để tỏ lòng sám hối. Xức nhiều tro mà trong lòng không thật tình sám hối thì có ích gì. Ngày nay, Giáo hội chỉ dùng một chút tro tượng trưng để nhắc nhớ ta. Xức tro trên đầu không quan trọng bằng xức tro trong tâm hồn. Hãy xức tro vào tâm hồn để ta thấy tâm hồn mình đã ra hoen ố vì tội lỗi. Hãy xức tro vào tâm hồn để ta thấy rõ ta đã bôi tro trát trấu vào khuôn mặt Thiên chúa, làm lem luốc khuôn mặt Giáo hội, làm ô danh cho đạo thánh của Chúa. Hãy xức tro vào tâm hồn để ta thấy rõ ta đã làm cho mối quan hệ với tha nhân bị vẩn đục vì những tham vọng, những ích kỷ, những nhỏ nhen của ta. Hãy xức tro vào tâm hồn để lòng ta xót xa, đau đớn, hối hận vì những tội lỗi đã phạm.
   Ăn chay không phải là một hình thức làm cho qua lần, chiếu lệ. Ăn chay không phải chỉ là nhịn ăn một hai bữa cơm. Ăn chay có mục đích nhắc nhớ ta hãy biết hãm dẹp thân xác, hãm dẹp những tính mê tật xấu, hãm dẹp những gì làm mất lòng Chúa và làm phiền lòng anh em. Giáo hội giản lược việc ăn chay vào 2 ngày trong một năm, không phải vì coi nhẹ việc ăn chay, nhưng vì Giáo hội muốn tránh thái độ ăn chay hình thức, để tập trung vào việc ăn chay trong tâm hồn. Nhịn ăn một bát cơm không bằng nhịn nói một lời có thể làm buồn lòng người khác. Nhịn ăn một miếng thịt không bằng nhịn đi một cử chỉ xúc phạm đến anh em. Nhịn một bữa cơm ngon không bằng nhường nhịn, tha thứ, làm hoà với nhau. Kềm chế cơn đói không bằng kềm chế cơn nghiện rượu, nghiện ma tuý, nghiện cờ bạc. Kềm chế cơn khát không bằng kềm chế dục vọng, tính tham lam, thói kiêu ngạo.
   Chính vì thế mà tiên tri Dô-el đã kêu gọi dân chúng: “Hãy xé lòng chứ đừng xé áo”. Người Do thái có tục lệ khi ăn chay, thống hối thì xé áo ra. Đó là một hình thức biểu lộ sự thống hối. Điều quan trọng là có tâm hồn thực sự sám hối. Xé áo không bằng xé lòng ra khỏi những tham lam, bất công. Xé áo không bằng xé lòng ra khỏi thói lười biếng, khô khan, nguội lạnh. Xé áo không bằng xé lòng ra khỏi những dính bén trần tục. Xé áo không bằng xé lòng ra khỏi thói gian dối, giả hình. Chỉ khi thực sự xé lòng ra như thế, ta mới gạt bỏ được những chướng ngại ngăn cản ta đến với Chúa. Chỉ khi thực sự xé lòng ra như thế, ta mới đến gần Chúa, sống tình thân mật với Chúa, hưởng được tình yêu thương của Chúa.(ST).
   Cầu chúc cho mọi người sống Mùa Chay Thánh này, sống thực hiện những gì Giáo Hội kêu mời ngõ hầu được Chúa thứ tha và lãnh nhận ân sủng từ Ngài. Matthias.

@Matthias: Mùa Chay là thời gian quay về với Thiên Chúa, các việc ăn chay hãm mình và bố thí thật là cấp thiết, nhưng việc cầu nguyện lại còn cần hơn nữa, nhất là Kinh Lạy Cha do Chúa GiêSu dạy chúng ta để cầu nguyện, TN mày mò làm sao không biết, đọc được câu chuyện Kinh Lạy Cha thấy tuyệt vời quá, nên đưa lên NKTT để mọi người cùng biết, rồi ý thức hơn mỗi lần đọc Kinh L.C.
Một người cầu nguyện: Lạy Cha chúng con ở trên trời…
Thiên Chúa: – Con gọi gì vậy?
– Đừng có ngắt ngang, con đang cầu nguyện.
– Nhưng mà con đang gọi đến Ta.
– Con gọi đến Ngài? Không, đâu phải vậy, chúng con luôn cầu nguyện như thế: Lạy Cha chúng con ở trên trời…
– Đó, thêm một lần nữa con lại gọi Ta đến, muốn thưa một chuyện gì? Nào hãy bắt đầu đi!
– Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng…
– Con có nói thiệt không đấy?
– Con nói thiệt cái gì?
– Nói thiệt là nguyện cho Danh Ta cả sáng. Ý nghĩa của câu này là gì con biết không?
– Nó có nghĩa là … là… Trời ơi, làm sao con biết được nghĩa là gì?
– Nó có nghĩa là con tôn thờ Ta và Ta là người quan trọng duy nhất, với một danh xưng luôn được tôn kính.
– Vậy à, con hiểu rồi. Thôi để con cầu nguyện tiếp: Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời…
– Con có làm như vậy thật không ?
– Làm như ý Cha hả, đương nhiên rồi. Con đi tham dự thánh lễ Chúa nhật đều đặn, con giúp cho nhà thờ và luôn đóng góp cho những việc từ thiện.
– Ta muốn con làm thêm hơn nữa. Ta muốn con ổn định lại cuộc sống của con. Muốn con bỏ đi những thói quen tật xấu để khỏi làm phiền đến người khác, muốn con nhìn thấy suy nghĩ của người khác và biết suy nghĩ cho người khác, để mọi người chung quanh con được giúp đỡ, và để mọi người nhận biết được chân lý. Ta muốn con chữa lành cho những người bệnh tật, muốn con làm cho những người đói được no đầy, những người đau khổ được an ủi, những kẻ tù đầy được tự do. Vì tất cả những gì con làm cho họ, là con làm cho chính Ta.
– Tại sao Ngài lại trách móc những điều này nơi con? Ngài thử nghĩ xem, trong nhà thờ còn bao nhiêu kẻ giả hình đang ngồi đó? Ngài hãy nhìn kỹ đi kìa!
– Xin lỗi nhá! Ta cứ tưởng con cầu nguyện cho vương quốc của Ta trị đến và ý của Ta được thể hiện. Vậy hãy bắt đầu từ nơi bản thân mình, là người cầu nguyện những điều ấy. Khi nào ý của con giống như ý của Ta thì lúc đó con mới xứng đáng là người rao giảng Tin Mừng về vương quốc của Ta.
– Con thông hiểu rồi, vậy Ngài hãy để cho con cầu nguyện tiếp tục: Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày.
– Nhưng con đang nặng cân quá rồi. Điều con đang cầu nguyện nói lên trách nhiệm của con đối với hàng triệu người đang đói khổ trên thế giới, hãy lo cho họ thức ăn đầy đủ hằng ngày.
– Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con!
– Vậy đối với người đồng nghiệp của con thì sao?
– Ngài đừng có nhắc đến cái thằng khốn nạn ấy! Ngài biết mà, nó đã nhục mạ con trước mặt mọi người. Nó kiêu căng phách lối, mỗi khi thấy mặt nó là đã làm cho con bực tức. Nó cũng biết điều đó nhưng nó không tôn trọng con. Nó chỉ chọc giận con thôi, nó là cái thằng đáng ghét.
– Ta biết! Ta biết! Nhưng mà lời cầu nguyện của con?
– Thật ra con đâu nghĩ như vậy.
– Ít ra thì con đã thật lòng. Con có vui không khi luôn mang theo trong lòng của mình nhiều cay đắng và sự ác cảm?
– Không… Nhưng thằng đồng nghiệp làm cho con muốn bệnh luôn.
– Ta muốn chữa cho con. Hãy tha cho nó và cho chính con. Có thể Ta đã tha cho con trước rồi. Sự kiêu căng và hận thù là tội của hắn không phải của con. Có thể con sẽ mất tiền, mất danh dự tiếng tăm, nhưng trong trái tim của con tràn đầy an bình.
– Không biết con có thể vượt qua được thử thách này không?
– Ta sẽ giúp con.
– Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
– Không có điều gì tốt hơn điều đó. Hãy nêu lên những con người hoặc sự việc làm cho con bị cám dỗ.
– Ý Ngài muốn nói gì?
– Con biết những khuyết điểm của con mà: sự ngang tàng, cách xài tiền, tính dục, sự tức giận, cách giáo dục … Đừng để cho bị cám dỗ.
– Con nghĩ đây là Kinh Lạy Cha khó nhất mà từ hồi nào đến giờ con đã đọc. Nhưng kinh này có liên quan đến cuộc sống của con.
– Rất tốt, chúng ta đang có đà tiến. Con hãy cầu nguyện cho xong đi!
– Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời. Amen!
– Con biết điều gì làm cho Ta vui không? Khi mọi người và ngay chính con bắt đầu ý thức tôn trọng Ta và nghiêm túc khi đọc Kinh Lạy Cha, làm theo lời Ta dạy và làm theo ý Ta. Nếu mọi người nhận ra được sứ mạng của mình là sự chuẩn bị cho nước Ta trị đến ngay giữa thế gian thì chính đó cũng là điều sẽ làm cho mọi người được hạnh phúc và bình an.
* * * * *
Lạy Chúa! Xin giúp con, gđ con, đgđ chúng con… Xin giúp chúng con luôn quyết tâm cầu nguyện và dấn thân phục vụ trong yêu thương tha thứ. Đặc biệt trong Mùa Chay Thánh này, biết ăn chay hãm mình và làm viêc bác ái như lòng Chúa mong muốn, theo lời kêu gọi của Hội Thánh. Matthias.

#SyLan: Kính chào các cô chú và toàn thể ĐGĐ yêu thương.
Cháu xin chia sẻ trong thứ tư lễ tro:
Mùa chay là mùa ăn năn sám hối vì những tội lỗi đã làm xúc phạm đến Thiên Chúa, giáo hội mời gọi mọi người trong mùa chay thánh này hãy siêng năng cầu nguyện, thống hối, ăn năn để trở về cùng Chúa.
Với 40 ngày trong mùa chay tất cả chúng ta hãy xa rời tội lỗi, siêng năng đọc kinh, cầu nguyện và làm việc phúc đức để xứng đáng với công cuộc cứu rỗi loài người của Chúa Giêsu và chờ đón tin mừng Phục Sinh.
Chúa là đấng cứu rỗi sẽ tha thứ cho chúng ta là con cái của người, thứ tư lễ tro nhắc nhở mọi người chúng ta là tro bụi một mai này sẽ trở về bụi tro. Trong bài hát “cát bụi ” của Trịnh công Sơn có câu “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi trở về cát bụi” vậy cuộc sống trần gian này chỉ là hư vô và xức tro để chúng ta nhớ lấy mình là bụi tro, cũng trong bài hát “trở về cát bụi” (không nhớ tác giả) cũng có câu “này nhà lớn, lầu vàng son, này lợi danh chức quyền cao, có nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu như áng mây trôi cuối trời”. Như vậy cuộc sống đời này chỉ là giả tạo phù du không đi đến đâu, vậy mong ước lớn nhất của tất cả mọi người là được sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa, hãy sống cho xứng đáng là con cái của người.
Xin Thiên Chúa Tha thứ mọi lỗi lầm của chúng con và cho chúng con 1 mùa chay thánh thiện ăn năn, sám hối làm nhiều việc lành để chúng con đón chờ Chúa Phục Sinh trong vinh quang. Cháu Sỹ.

# SyLan: Đây là sấm ngôn của Đức Chúa: “Nhưng ngay cả lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta,hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van.” 13 Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, Người hối tiếc vì đã giáng hoạ. 14 Biết đâu Người chẳng nghĩ lại và hối tiếc mà để lại phúc lành, hầu anh em có lễ phẩm và lễ tưới rượu dâng lên Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. 15 Hãy rúc tù và tại Xi-on, ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng; 16 hãy tụ tập chúng dân, mời dự đại hội thánh, triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi cũng như trẻ thơ còn đang bú. Tân lang hãy ra khỏi loan phòng, tân nương hãy rời bỏ phòng khuê! 17 Giữa tiền đình và tế đàn, các tư tế phụng sự Đức Chúa hãy than khóc và nói rằng: “Lạy Đức Chúa, xin dủ lòng thương xót dân Ngài! Xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã và nên trò cười cho dân ngoại! Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói: Thiên Chúa của chúng ở đâu rồi? ”
Ngôn sứ Giôen trong Bài đọc I, kêu gọi hết mọi tầng lớp người từ lớn đến nhỏ phải ăn chay cầu nguyện, để Chúa cất bớt tai họa đang xảy ra : cào cào, châu chấu phá hết mùa màng, làm mọi người lâm cảnh chết đói (x Ge 2,12-18). Hội Thánh mượn tâm tình này của người Do Thái để nhắc nhở mọi Kitô hữu đừng nhắm mắt làm ngơ trước sự tàn phá của tội lỗi vô cùng tai hại, nó không chỉ làm khổ người phạm tội mà thôi, mà bất cứ tội nào cũng che khuất vinh quang Thiên Chúa, làm cho đồng loại phải đau khổ. Đan cử người con thứ tuy làm tiêu tán hết tài sản người cha đã chia cho. Hậu quả là anh quá tủi nhục, đói khát đến nỗi cám heo cũng không có mà ăn, làm anh tỉnh ngộ mà trở về với cha và thưa : “Con đã phạm tội với Trời và với cha (đồng loại)” (x Lc 15,21).
Vào thời Giáo Hội sơ khai, ngày đầu mùa Chay thánh, cả cộng đoàn dân Chúa kêu gọi những người phạm tội trọng : ngoại tình, giết người, bỏ đạo, phải mau kíp trở về đường ngay nẻo chính. Ai phạm tội đó, đầu phải cạo trọc và trát tro lên, rồi ra trình diện giữa cộng đoàn Phụng Vụ, vị Giám mục chủ sự đứng ra nhận lòng sám hối của hối nhân, và kêu gọi mọi người phải cầu nguyện cho hối nhân thực hành Lời Kinh Thánh kêu gọi : “Xưa các con chỉ nghĩ đến chuyện xa lìa Thiên Chúa,thì một khi trở về,các con phải nỗ lực gấp mười mà tìm kiếm Chúa” (Br 4,28). Trong Nghi Thức Sám Hối của dân Do Thái, vị tư tế Aharon sẽ ấn tay vào vào đầu con dê và xưng thú mọi tội lỗi của dân Israel trút trên đầu nó, rồi đuổi nó vào sa mạc (x Lv 16,20-22), thế là hối nhân phải sống tách khỏi cộng đoàn, không được tham dự Phụng Vụ, trong thời gian 40 ngày cả cộng đoàn dân Chúa đều hợp ý với Giám mục cầu nguyện cho hối nhân. Đến ngày thứ Năm Tuần Thánh, hối nhân được trở lại cộng đoàn Phụng Vụ, được Đức Giám mục, chủ sự Nghi Lễ ban ơn xá giải. Có thế hối nhân mới được trở lại tham gia mọi sinh hoạt Phụng Vụ một cách bình thường.
Ngày nay, Hội Thánh không còn giữ Nghi thức đó nữa, mà canh tân bằng việc vị chủ sự cộng đoàn Phụng Vụ xức tro trên đầu mọi Kitô hữu, để giữ lại ý nghĩa và giá trị Nghi thức Sám Hối thời Giáo Hội sơ khai. Hội Thánh phải canh tân  Nghi Thức Sám Hối thời Giáo Hội sơ khai, vì:
Về mặt tâm lý : Nếu làm như thời Giáo Hội sơ khai thì nhiều tội nhân không đủ can đảm ra thú tội.
Về mặt tín lý : Không hẳn ba loại tội : ngoại tình, giết người, bỏ Đạo, mới là tội trọng gây tai họa, mà trong tình yêu của con người đối với Thiên Chúa,có thể nói tội nào cũng trọng, cho nên mọi người, từ vị chủ sự cộng đoàn cho tới mọi thành phần dân Chúa cần phải sám hối ăn năn, để trở về với Chúa.
Ý nghĩa việc ăn chay và kiêng thịt : Kiêng thịt trong những ngày chay không có nghĩa ăn thịt là xấu, như niềm tin của nhà Phật, nhưng vì thịt là loại thực phẩm đắt tiền, ta phải bớt hưởng thụ cùng với việc ăn chay để có thêm của cải mà chia sẻ, hoặc làm những việc lành phúc đức, đặc biệt là phát triển Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh  (x Điều răn thứ 5 mới của Hội Thánh – xem Giáo Lý Mới số  2041-2043). Bởi đó người có ý thức về việc ăn chay, không phải ăn chay kiêng thịt để có dư tiền của cho ngày mai ăn sang trọng hơn, cũng không phải bỏ ăn thịt lại mua thực phẩm khác đắt tiền hơn. Ví dụ : tôm hùm… Kiểu ăn chay như thế làm sao có thêm tiền của để chia sẻ ?
Vào thời Giáo Hội sơ khai, mọi tín hữu ăn chay kiêng thịt suốt 40 ngày, đến ngày thứ Năm Tuần Thánh, người ta góp lại cho Hội Thánh số của cải dành dụm chắc chắn được rất nhiều. Hội Thánh dùng để bày tỏ lòng yêu mến đối với những người nghèo đói, cũng như góp phần vào những công việc mục vụ của cộng đoàn địa phương, hoặc của Hội Thánh  phổ quát.
II. ĂN CHAY VỚI Ý HƯỚNG SÁM HỘI TỘI ĐỂ ĐƯỢC KẾT HỢP VỚI CHÚA GIÊSU.
Trong tâm tình ăn chay, Đức Giêsu dạy : “Khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả làm ra vẻ thiểu não để cho thiên hạ thấy mình ăn chay. Làm như thế đã được phần thưởng nơi người đời. Còn anh em, khi ăn chay hãy rửa mặt cho sạch, chải dầu cho thơm, để chỉ muốn Thiên Chúa thấy, Ngài thấu suốt nơi kín đáo sẽ trả lại cho anh em” (Mt 6,16-18).
“Chớ rầu rĩ, hãy rửa mặt cho sạch, và chải dầu thơm”: có nghĩa là:
1/ Con người được Chúa giải phóng, không nô lệ cho tội lỗi, không nô lệ cho đam mê xác thịt. Vì : “Kẻ nô lệ không được ở trong nhà, con mới được ở trong nhà” (Ga 8,34-35). Vào thời Đức Giêsu, chỉ có con vua mới được xức dầu trên đầu, nên ta cần biểu lộ cho người đời biết ta là con Vua Trời. Mặt khác, không sống nô lệ cho tội lỗi mới là người có danh thơm tiếng tốt, quý giá hơn dầu thơm xức trên đầu. Lời Kinh Thánh nói : “Tiếng thơm hơn dầu thơm, thì ngày chết hơn ngày sinh” (Gv 7,1).
2/ Người thuộc về Thiên Chúa : Xức dầu thơm trên đầu còn có nghĩa là để Thiên Chúa chiếm đoạt và điều khiển con người của ta. Lời Thánh Kinh nói : “Dầu-Xức anh em đã lãnh nơi Ngài, hiện lưu lại trong anh em, nên anh em không cần nhờ ai dạy bảo. Phải hơn như Dầu-Xức của Ngài dạy anh em về hết mọi sự, và là sự thật không phải là sự dối trá, nên chiếu theo điều Dầu-Xức đã dạy : anh em hãy lưu lại trong Ngài” (1 Ga 2,27). Một khi ta đã được kết hợp với Dầu-Xức là Chúa Kitô, thì ta được vinh dự “tỏa ra hương thơm của Chúa Kitô giữa người được cứu độ và những kẻ bị hư đi” (2Cr 2,15).
III. LÀM VIỆC LÀNH CỤ THỂ LÀ CHIA SẺ CỦA CẢI.
Khi chia sẻ phải ý thức hai điều sau
1- Làm việc lành không phô trương công đức.
Đức Giêsu dạy : “Khi làm việc lành phúc đức đừng phô trương để thiên hạ thấy. Làm lành tay phải đừng cho tay trái biết, đừng khua chiêng đánh trống, biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá,mong được người ta khen! Làm như thế, đã được lãnh thưởng nơi người đời thì mất phần thưởng nơi Cha trên trời” (x Mt 6,1-4 : Tin Mừng).
Lời giáo huấn trên Chúa chỉ nhắm dạy chúng ta : đừng làm vì danh lợi nơi tay người đời, mà làm lành chỉ cần Chúa biết, đợi lãnh thưởng từ tay Thiên Chúa thì lớn lao hơn. Do đó, nếu ta làm việc lành mà người khác biết, họ khen ta, thì ta nói với họ : Chúa dạy tôi như vậy, vì Chúa muốn mọi người làm “việc lành để trở nên như ngọn đèn soi sáng cho mọi người trong thế gian” (x Mt 5,13-16).
2- Tôn trọng đồng loại.
Đức Giêsu không dạy ta đem của bố thí, vì bố thí là hạ phẩm giá người khác, tự coi mình là một chủ nhân ông ! Nhưng Ngài dạy ta phải chia sẻ (Hy-ngữ là Sedakah). Người biết chia sẻ là người ý thức : của cải Chúa ban không dành riêng cho mình, mà còn cho người khác . Bởi vì trái đất này Chúa dựng nên không trao riêng cho ai, nhưng cho hết mọi người làm chủ, nên mỗi người, gia đình, quốc gia, phải được hưởng phần của cải chính đáng (x Hiến Chế Vui Mừng Và Hy Vọng số 69). Nhất là chia sẻ không chỉ nhằm giải quyết bụng đói của đồng loại, mà đó là dấu chỉ tình yêu để cho mọi người nhận ra Thiên Chúa là Cha chung, Ngài yêu thương hết mọi phàm nhân. Có thế việc chia sẻ mới quy hướng lòng tha nhân thuộc về Thiên Chúa. Đức Giêsu nói ai làm như thế là làm cho “kẻ bé nhỏ” – người được Chúa Kitô cứu độ trong Hội Thánh, cũng chính là làm cho Ngài (x Mt 25,34-40).
Việc chia sẻ còn có giá trị thanh tẩy tội mình và làm cho ta được sống. Ông Tôbya dạy con : “Cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật, chia sẻ đi đôi với đời sống công chính, thì tốt hơn có của mà ở bất công ; làm phúc chia sẻ thì hơn là tích trữ vàng bạc. Việc chia sẻ cứu cho khỏi chết và tẩy sạch tội lỗi. Người chia sẻ thì được sống lâu dài” (Tb 12,8-9). Thánh Phêrô cũng nói : “Đức Ái phủ lấp muôn vàn tội lỗi” (1Pr 4,8).
IV. CẦU NGUYỆN.
Đức Giêsu dạy: “Đừng thích đứng nơi công cộng để cầu nguyện hòng cho người ta thấy, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha trên trời, Đấng hiện diện cả nơi bí ẩn”                  (Mt 6,5-6 : Tin Mừng).
“Cầu nguyện phải vào phòng đóng cửa lại” : Câu này nhằm ba ý nghĩa :
Khi cầu nguyện phải “đóng cửa lòng”, tức là gác bỏ bớt những công việc làm ăn trong cuộc sống, để đặt việc tìm kiếm ý Chúa mà thực hành, hơn tìm kiếm những thực tại ở trần gian này, như Đức Giêsu nói : “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước và sự công chính của Ngài, còn những điều khác Ngài sẽ ban thêm cho” (Mt 6,33). Như thế khi cầu nguyện đừng để xác nơi Nhà Thờ còn hồn thì chu du khắp nơi trên thế gian, lo tính toán những chuyện đời.
Cầu nguyện “đóng cửa tâm hồn” không cho hướng về thế gian mà phải “mở cửa lòng” hướng về Thiên Chúa, và đặt niềm tin tuyệt đối vào Ngài là Đấng toàn năng, chỉ duy mình Ngài biến dữ ra lành, biến chết ra sống. Cụ thể như ông Đaniel biết lệnh vua cấm không được cầu nguyện với Thiên Chúa, một chỉ cầu khẩn nơi vua. Nhưng Daniel lên lầu đóng các cửa phòng lại, chỉ mở một cửa hướng về Giêrusalem mà cầu nguyện với Thiên Chúa, xin Chúa cứu ông khỏi tay độc ác  của vua (x Dn 6,11); hoặc như ngôn sứ Êlysa, khi ông cầu nguyện cho con của bà Lớn thành Shunem đã chết được sống lại, ông phải đóng tất cả các cửa phòng lại mà cầu nguyện với Thiên Chúa mà thôi ! (x  2V 4,33).
Cầu nguyện “đóng cửa lòng”, không hứng theo xác thịt để phải chết, mà là hứng theo Thần Khí để được sống và bình an (x Rm 8,6). Cụ thể thú tội mình với Chúa trong khiêm nhường là lãnh nhận các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Giao Hòa và Bí tích Thánh Thể. Như thánh Phaolô thay mặt Đức Kitô mà kêu gọi : “Nhân danh Đức Kitô, tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta trở nên công chính” (2 Cr 5,20-21 : Bài đọc II). Vậy ta hãy cầu nguyện : “Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm” (Tv 51/50,3 : Đáp ca).
Ngạn ngữ Đức có câu : “Ngã vào tội là người, ở trong tội là quỷ”. Và thánh Isaac, Viện Phụ Đan viện Sao Mai nói : “Có hai điều chỉ thích hợp với một mình Thiên Chúa, đó là vinh dự được nghe thú tội và quyền tha thứ. Chúng ta phải thú tội với Người, và trông đợi Người tha thứ cho chúng ta. Nhưng Chúa Kitô chỉ muốn tha tội cho chúng ta qua Hội Thánh Ngài thiết lập”.
Vậy trong Mùa Chay, Hội Thánh dùng Lời Chúa kêu gọi : “Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa.” (Tv 95/94,7b.8a : Tung Hô Tin Mừng). Nghe tiếng Chúa cụ thể ta dựa vào Tin Mừng trong Thánh Lễ hôm nay, Chúa tha thiết kêu gọi mọi người hãy đi bốn bước : Sám Hối – Ăn Chay – Chia Sẻ – Cầu Nguyện, để tìm lại sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc sống, như Ngài nói : “Bao lâu Tân Lang (Đức Giêsu) còn ở với khách dự tiệc cưới, thì không ai ăn chay. Nhưng sẽ đến những ngày Tân Lang bị cất đi (lúc ta phạm tội) và bấy giờ người ta sẽ ăn chay” (x Mc 2,19-20). Cháu Sỹ (sưu tầm trên intenet)

# SyLan: Chúa nhật thứ 1 mùa chay (bài giảng sưu tầm trên internet)
Dòng sông Mekong là một dòng sống lớn bắt nguồn từ Tây Tạng, chảy qua Trung Quốc, Thái Lan, Lào Cambodia, Thái Lan và sau cùng là đổ vào Việt Nam và chảy ra Biển Đông bằng chín nhánh sông, và ở Việt Nam nó được gọi tên là Sông Cửu Long. Dòng sông này đem theo phù sa và nguồn lợi rất lớn cho các nước liên hệ, tuy nhiên, gần đây các quốc gia ở thượng nguồn đã khai thác nguồn nước và thủy sản khiến cho các nước tại hạ nguồn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gần dây Trung Quốc rồi Thái Lan và Cambodia đã có kế hoạch xây những con đập trên dòng sông này, điều đó sẽ dẫn đến tình trạng Việt nam sẽ bị thiếu nước, sẽ không có lũ hàng năm đem phù sa bồi đắp cho ruộng đồng, sẽ ảnh hưởng nguồn tôm cá…Các cuộc thương lượng giữa các nước cũng có những lúc gay go và thậm chí có nguy cơ xảy ra tranh chấp.
Thưa ĐGĐ yêu thương , từ cổ chí kim, ai cũng thấy rằng nguồn nước rất quan trọng cho sự sống còn của một vùng miền, vì có nước mới có sự sống của các loài, và người ta luôn đi tìm nguồn nước để bảo tồn sự sống, đồng thời người ta cũng thấy sức mạnh của dòng nước như dòng Mekong hoặc như dòng lũ của các con sông đã bao nhiêu năm gây ngập lụt phá hủy nhà cửa xóm làng, gây ra tình trạng mất người mất của mà con người không thể ngăn cản được sức mạnh của nó.
Các bài đọc của Chúa nhật thứ nhất mùa chay hôm nay cũng cho chúng ta thấy sức mạnh của dòng nước: Trước hết là dòng nước hồng thủy trong Cựu Ước, dòng nước này đã phá hủy cuốn trôi, và nhấn chìm tất cả tội lỗi của con người. Kinh Thánh kể lại bằng một hình ảnh rất quen thuộc, khi ấy tội lỗi của loài người đã tràn ngập mặt đất, con người đã càng ngày càng xa rời Thiên Chúa, Thiên Chúa đã dùng nước hồng thủy để tiêu diệt hết dòng giống tội lỗi trên mặt đất này và tạo lập nên một dòng giống mới từ Noe và con cháu ông. Đồng thời bài đọc hôm nay cho thấy Thiên Chúa thật nhân từ, Ngài ra tay đánh phạt con người vì tội của nó, nhưng rồi Ngài lại xót thương, thậm chí Thánh Kinh còn dám nói rằng: Thiên Chúa “hối tiếc”về những việc đã làm với con người, nên Ngài đã ký kết một giao ước với Noe để từ đây Ngài sẽ không bao giờ hủy diệt tàn phá mặt đất như thế nữa; Một giao ước hoàn toàn có lợi cho con người, chứ không có lợi gì cho Thiên Chúa, một Thiên Chúa chiến thắng, nhưng lại cúi xuống để ký giao ước với con người. Để bảo đảm cho lời cam kết này, Thiên Chúa lại còn chấp nhận như “gác vũ khí”: Ta gác cây cung của ta lên mây và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa ta với cõi đất. Điều đó muốn nói rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ dùng vũ khí của Ngài để tiêu diệt con người nữa.
Nếu như dòng nước hồng thủy đã xóa sổ nhân loại cũ và tội lỗi của nó, thì theo thánh Phêrô dòng nước phát xuất từ cạnh sườn của Đức Kitô trên thập giá, dòng nước của Bí Tích Thánh tẩy đã tẩy sạch mọi tội lỗi của thể xác và tâm hồn chúng ta, vì dòng nước này đã được Đức Giêsu dùng cái chết và sự phục sinh của ngài bảo đảm và mang lại sự sống mới, con người mới cho chúng ta, Ngài đã dùng dòng nước này để làm cho chúng ta nên công chính, nên sạch sẽ trước mặt Thiên Chúa và còn nên con cái của Thiên Chúa. Vì thế những người đã được thanh tẩy bởi dòng nước này được mời gọi gìn giữ linh hồn và thân xác của mình luôn trong sạch trước mặt Thiên Chúa và luôn sống xứng đáng với danh nghĩa là con Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng cho thấy sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, Thánh Thần đã thúc đẩy Đức Giêsu vào hoang địa, sống trong chay tịnh và cầu nguyện để tìm ra thánh ý của Thiên Chúa muốn Người thực hiện. Thánh Marco chỉ nói lướt qua về việc Chúa chịu Satan cám dỗ, song cũng đủ cho thấy hoang địa chính là nơi để gặp gỡ Thiên Chúa, song cũng là nơi con người sẽ phải đối diện với những cám dỗ của satan. Song Đức Giêsu đã vào hoang địa với sự hướng dẫn của Thánh Thần, và chính Thánh Thần luôn hiên diện trong cuộc đời của Đức Giêsu để thêm sức mạnh cho Ngài chọn lựa con đường cứu chuộc nhân loại bằng đau khổ thấp giá, bằng vâng phục hoàn toàn thánh ý Chúa Cha.
Thánh Marcô cũng cho thấy: Trong hoang địa Chúa Giêsu sống giữa các loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người. Chi tiết này cũng gợi lại hình ảnh của vườn địa đàng ngày xưa, khi Ađam Eva sống thuận thảo với Thiên Chúa, họ được hưởng một khung cảnh, một tình trạng thật hạnh phúc, sống với các thiên thần và hòa tuận với mọi dã thú, chỉ sau khi phạm tội, nguyên tổ đã phá hủy tình trạng hạnh phúc ban đầu, và gieo thù oán giữa con người với nhau và gây xáo trộn giữa con người với dã thú, thiên nhiên và vạn vật, nay Đức Giêsu, Đấng hoàn toàn vâng phục chương trình của Thiên Chúa, cũng chính Ngài tái lập lại khung cảnh và tình trạng hạnh phúc mà nguyên tổ đã đánh mất, Ngài sống giữa các thiên thần và dã thú, và tất cả đều hầu hạ phục vụ người.
Đức Giêsu với quyền lực và sự thúc đẩy của Thánh Thần, đã khởi đầu sứ mạng của Ngài sau khi Gioan bị nộp, Ngài rao truyền Tin Mừng của Thiên Chúa, Tin mừng tình thương và cứu độ. Sứ mạng của Gioan đã chấm dứt, phép rửa của Gioan không đủ sức tha thứ tội lỗi, đã đến thời Thiên Chúa ra tay thực thi những điều Ngài đã hứa đó là thời của tình thương và cứu độ, của giải thoát và tha thứ, với điều kiện con người phải thực lòng sám hối và tin vào Tin Mừng, phải có một quyết tâm thay đổi và hoán cải, phải có một thái độ tích cực đó là tin và đón nhân Tin mừng của Đức Kitô, là chấp nhận bước theo sự hướng dẫn dạy bảo của Ngài, có như thế mới có thể bước vào được Vương quốc của Thiên Chúa, nói cách khác là vào được Nước Trời.
Thưa ĐGĐ yêu thương , chúng ta đã được sức mạnh của dòng nước của Bí Tích Rửa tội tẩy rửa tội lỗi chúng ta, xóa bỏ tình trạng tội lỗi của con người cũ và cho ta được gia nhập và sống trong triều đại của Thiên Chúa, và được hưởng ơn giải thoát, ơn cứu độ, chúng ta cũng đồng thời được sức mạnh của Thánh Thần hương dẫn và thêm sức để chúng ta có thể chiến thắng được những cám dỗ của satan, và giúp ta nhận ra và thi hành ý muốn của Thiên Chúa, vì thế Mùa chay này là dịp để chúng ta tái khẳng định lòng trung thành của chúng ta đối với Chúa, trung thành với giới răn lề luật của Thiên Chúa, sống đúng với tư cách làm con của Thiên Chúa và là thành viên của Nước trời, cụ thể là mỗi người hãy quyết tâm chu toàn cách tốt đẹp bổn phận thờ phượng Thiên Chúa, đặc biệt ngày Chúa nhật, dâng lễ một cách tích cực hơn và siêng năng đọc kinh tối gia đình.
Mùa chay này, Thánh Thần cũng sẽ đưa chúng ta vào sa mạc của tâm hồn, để ở trong thinh lặng, chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong cầu nguyện và chay tịnh, hãm mình và hy sinh để làm chủ con người mình, vượt thắng những cám dỗ của ma quỷ dục vong thế gian. Để thắng được ma quỷ, và dục vọng, cần phải có Ơn Chúa và sự nỗ lực kiên trì trong cầu nguyện trong sự gắn bó thân mật với Chúa, cụ thể là mỗi người hãy quyết tâm loại bỏ đi một vài tật xấu ta đã quen phạm, bằng cách tập những tính tốt, thói quen tốt, làm một vài việc hy sinh bác ái cụ thể như là một sự quyết tâm của cá nhân trong mùa chay này.
Các bậc làm cha mẹ hãy tận dụng dòng sông ơn thánh của mùa chay này để tẩy rửa nếp sống và các sinh hoạt của gia đình, rửa sạch những cãi vã bê tha, lười biếng, trang hoàng lại không chỉ căn nhà của mình, mà phải trang hoàng lại gia đình của mình bằng những nếp sống mới tốt hơn, ấm cúng hơn.
Còn các bạn trẻ, đừng ngại ngần với mùa chay thánh này, Thiên Chúa luôn muốn cứu chúng ta chứ không muốn trừng phạt, Ngài luôn cho chúng ta cơ hội để đổi mới, nhưng để Thiên Chúa có thể cứu chúng ta, thì đòi chúng ta phải đưa tay ra để cho Ngài nắm lấy, hãy vượt qua sự ngại ngùng lười biếng để đến với nguồn nước cứu độ là các Bí tích nhất là Bí tích Giải tội và Thánh Thể, để Chúa giúp các bạn tẩy rửa và vượt thắng được những cám dỗ của ma quỷ dục vọng, thế gian và những lôi kéo của xã hội hôm nay. Amen. Cháu Sỹ.

22 comments on “Mùa Chay Thánh 2012 #1

  1. Vuong oi sao ma kheo the ,chi noi thu go xuong chu khong nghi la em tai qua bo len roi lai go xuong duoc chi cuoi hihihi…..vui lam .cam on nhe di ngu di GIU GIN SUC KHOE .LOVE chi CHAUNGUYEN.

  2. Chi du ng la lam cam bam len ma khong xem ky bay gio chi muon go cai ngay thang sai la20.10 khong hay bang bai ngay 8 thang 3 hinh lai dep hon .

  3. Chau Nguyen .Cảm tạ ơn Chúa đã cho Iska-VuongNguyen được hết đau, và lại được Matthas Tiến Ngọc đãi chầu lớn, đi ăn buffer bồi dưỡng sức khỏe, là qúy nhất đó.

  4. Chau nguyen. nho Vuong hoacTien Ngoc gai giup chi bai cua Chua Nhat tuan thu 2 di truoc nhe,roi hay gai 40 muoi bai Suy Niem mua chay len sau .chi cam on .

  5. 12 Đây là sấm ngôn của Đức Chúa: “Nhưng ngay cả lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta,hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van.” 13 Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.

  6. Kính chào các cô chú và toàn thể ĐGĐ yêu thương .Cháu xin chia sẻ trong thứ tư lễ tro :

  7. @Matthias: Mùa Chay là thời gian quay về với Thiên Chúa, các việc ăn chay hãm mình và bố thí thật là cấp thiết, nhưng việc cầu nguyện lại còn cần hơn nữa, nhất là Kinh Lạy Cha do Chúa GiêSu dạy chúng ta để cầu nguyện,

  8. @Matthias: Mùa Chay được bắt đầu từ thứ tư Lễ Tro, Mùa Chay là Mùa Hồng Ân, Mùa Sám Hối, Mùa để Quay Trở Về. Những việc đạo đức trong suốt Mùa Chay là cầu nguyện, đền tội và làm viêc bác ái.

Đã đóng bình luận.