Viếng Cha.. Trương Bửu Diệp


@ Iska: Hiện nay, Iska đang gặp sự cố về đường truyền Internet. Nhưng cũng đã cố gắng hết sức để có phim thật sớm… Video được đưa lên youtube từ một nơi khác, mượn máy để đưa phim lên trang mạng gia đình. Do máy mượn, nên không thể mượn lâu và viết nhiều. Nên thay vì, mỗi tập video là một câu chuyện dài, đặc tả chi tiết cuộc hành trình, hầu dẫn dắt quý thành viên khắp nơi.. như cùng đồng hành vậy, nhưng không thể ngồi lâu mà viết như máy tại nhà được, mong thông cảm. Chuyến hành hương có 9 tập VideoClips.. thời điểm viết bài, đang “up” clip thứ 9. Xin được đưa lên để cùng chia sẻ, cùng đón theo dõi nhé! Chân thành Cảm ơn. Iska.
Tập#01: Khởi Hành (Clip)

Tập#02: Nhà Thờ Kế Sách (Clip)

Tập#03: Nhà Thờ Kế Sách (Video)

Tập#04: Cha T.B.Diệp (Clip1)

Tập#05: Cha T.B.Diệp (Clip2)

Tập#06: Cha T.B.Diệp (Video)

Tập#07: Viếng Thánh Minh (Clip)

Tập#08: Cầu Mỹ Thuận (Video)

Tập#09: Cầu Cần Thơ (Video)