ToanNguyen.. in Europe !


@. Xin chia vui với em Toàn trong mùa Chay Thánh 2011. Nhìn những hình ảnh năng động này, đã nói lên sự nỗ lực không ngừng nơi em. Chắc chắn, công sức lao động này, sẽ là những thành quả mà em sẽ gặt trong một tương lai gần. Nguyện Thiên Chúa Chúc Lành cho em. VuongNguyen

Chia Sẻ:

Advertisements

One comment on “ToanNguyen.. in Europe !

Đã đóng bình luận.