Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu


@ Những đoạn phim ngắn dựng lại hình ảnh chịu khổ nạn của Chúa Jesu. Xin mời các Thành Viên cùng theo dõi: @ Chúa Jesus bị người của Ðền Thờ bắt giữ, kết án đã mạo danh Vua của xứ Do Thái là con Đức Chúa Trời, rồi giải tới quan Tổng Trấn La Mã Pontius Pilate, sau đó đến vua Do Thái Herod. Cuối cùng vụ án giao cho Tổng Trấn Pilas, Pilas đã y án theo phán quyết của Hội Ðồng Thượng tế, Ký lục và Kỳ lão của Ðền Thờ tại thành Jesusalem gồm có 70 người, đã phán quyết đóng đinh Chúa Jesus trên thập tự giá vì tội xưng vua xứ Do Thái, tội ấy bị phạt đánh roi rồi xử đóng đinh trên cây thập tự ở ngoại thành Jesusalem. Chúa phải vác cây thập tự đi một đoạn đường chừng 6 km để ra khỏi thành Jesusalem, đến địa điểm thi hành án. Sau 3 giờ bị đóng đinh trên cây thập tự, Chúa Jesus đã trút hơi thở cuối cùng, từ giã kiếp loài người. Ngày thứ 3, mộ của Chúa Jesus được phát hiện là trống trơn. 9 lần Chúa đã hiện ra cho các môn đồ thấy và 40 ngày sau Chúa Phục Sinh, Người đã về Trời. VuongNguyen

Advertisements