Anh Cả Nghi về nhà bằng an.


@ Ngay sau khi các thành viên từ Singapore về nước… lại tiếp tục vui với Anh Cả Nghi bằng những bữa cơm thân mật. Hôm sau, đi Khánh Thành nhà thờ mới tại Mỹ Tho do Linh mục Ca sĩ Nguyễn Sang mời. Tối hôm sau đọc kinh tối thường lệ mỗi tháng tại nhà Chị Son… và Chúa Nhật 6/Ba/2011 tiễn Anh Cả Nghi về nhà. VuongNguyen đã điện thoại với Cháu Đài và biết Anh đã về bằng an và mạnh khỏe.

@ Buổi Kinh Tối mỗi đầu tháng tại nhà Anh Chị Minh Son. Đặc biệt, có sự tham dự của Anh Cả Nghi và Chị Son từ Mỹ về… cùng tham gia. Xin mời xem:

Advertisements