Nguyễn Vương


VuongNguyen đã dùng toàn bộ thời gian của tuần qua cho Anh Cả Nghi, nên trang web bị bỏ bê. Chỉ mong đem lại cho Anh niềm vui để có được kết quả chữa bệnh tốt đẹp nhất. VuongNguyen xin lỗi và mong các thành viên thông cảm. Chân thành Cảm ơn… – Hôm nay rảnh một chút… đang sửa soạn hành lý cho chuyến du lịch Singapore ngày mai. Xin hẹn thông tin tiếp tục sau 4 ngày…

@ VuongNguyen: Anh Cả Nghi đã về nhà bằng an.

Advertisements

2 comments on “Nguyễn Vương

Đã đóng bình luận.