Hình ảnh… mới nhận


# Noel và mừng Năm Mới tại Canada:

# Thánh Lễ mừng Đại Hội – Làm Phép và chuyển giao 500 chuỗi hạt của Đại Gia Đình cho người dân vùng sâu vùng xa, tại Thánh Đường: Phú Giáo; Tỉnh:Bình Dương:

Advertisements

One comment on “Hình ảnh… mới nhận

Đã đóng bình luận.