Cầu Nguyện cho… thai nhi


Cách nay 2000 năm. Thiên Chúa đã ban cho loài người một đặc ân, đó là Ngài xuống thế làm người, là một thai nhi trong cung lòng Mẹ Maria như bao thai nhi khác. Đặc ân này xuất phát từ tình yêu bao la của Thiên Chúa, là một công trình kỳ diệu Ngài đã trao cho nhân loại để phát triển loài người trên thế gian này, đó là sự sống. Vậy mà nhân loại chúng ta đã vô tình hoặc cố ý, đã bằng cách này hoặc cách khác, đã trực tiếp hoặc gián tiếp… hủy hoại đi sự sống đó.

Hôm nay, thứ Bảy 11/MuoiHai/2010. Theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, toàn Thế Giới Cầu Nguyện và dâng Thánh Lễ, hợp cùng các Linh Hồn thai nhi cầu nguyện cho những người đã cố tình hoặc tiếp tay cho việc “Hủy hoại sự sống”. Xin các Thành Viên cùng dâng lời nguyện cầu cho thống kê về sự nạo phá thai trên toàn thế giới giảm đi mỗi ngày và biết tôn trọng sự sống mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta.

Vài hình ảnh và video mà Vương, Ngọc, Tiến, Ngọc, Hồng Anh tham dự giờ Cầu Nguyện và Thánh Lễ tại Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế (Kỳ Đồng)

Xin mời cùng theo dõi và xin Cảm Ơn đã xem tin – VuongNguyen.

VideoClip: Giờ Cầu Nguyện

Advertisements