Phòng Karaoke Hạnh Trâm…


Phòng Karaoke, nơi tiếp đón các Thành Viên trong Đại Gia Đình tại Việt Nam đến sinh hoạt và vui chơi.

Xin mời xem videoclip:
http://www.youtube.com/watch?v=Nw380ZgkDUY
http://www.youtube.com/watch?v=qNQioNHvUDc
http://www.youtube.com/watch?v=SwF37kr-DKw
http://www.youtube.com/watch?v=nlRKAgn5RVI
http://www.youtube.com/watch?v=rOcvIRxuJsk

Advertisements